Busek: „Srbija ne može dugo da balansira“

Imamo dosta razumevanja za sadašnju situaciju, ali balansiranje Srbije između Rusije i EU nije moguće na duže vreme, kaže Erhard Busek. Generalno, imamo osećaj da situacija na Zapadnom Balkanu nije tako dobra. Želim da protivrečim tome: ona je uglavnom veoma stabilna i mi smo svesni gde možemo dobiti nove ratove u regionu. Postoji mnogo šansi koje mogu da budu iskorišćene za unapređenje...