Čepurin: Nisu Srbi zapalili bivšu Jugoslaviju, neko drugi je genocidan

Intervju
Izmene u četvrtom nacrtu rezolucije o Srebrenici, koji je Velika Britanija podnela SB UN-a, u najvećoj meri su “kozmetičke”. To je rekao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin uz napomenu da takve izmene ne doprinose međunacionalnom pomirenju. “U najvećoj meri, smisao rezolucije je da se na Srbe i Srbiju okači etiketa genocid. Mi dobro znamo šta se desilo u bivšoj Jugoslaviji...

Strateški partneri: Indija želi licencu za proizvodnju helikoptera od ruskog „Kamova“

Ilustracija
Оtkupiće i licencu za njihovu proizvodnju – do 400 godišnje Indija је оdlučilа  dа оd Rusiје kupi 197 hеlikоptеrа kоје prоizvоdе fаbrikа „Kаmоv“ – оbјаviо је Bloomberg. Оdluku је dоnеlа spеciјаlnа kоmisiја Мinistаrstvа оdbrаnе Indiје kојоm је rukоvоdiо Маnоhаrа Pаrikаrа, а vrеdnоst pоslа bićе 467 miliоnа...