Legenda o zakopanom blagu na Staroj planini: Lovci na blago plaćaju dnevnice i do pedeset evra

Negotinsko prokletstvo
Legende koje se prenose vekovima, isprepletane sa istorijskim činjenicama, među avanturistima, istraživačima i onima koji žele da se lako obogate stvorile su pregršt priča o zakopanom blagu na Staroj planini. Potraga za zlatom u pećinama, temeljima crkava i starim „zavetnim“ deblima, kažu, traje još od oslobođenja od Turaka i nimalo ne jenjava. Da se ovome pridaje sve veća...

Planeta Zemlja proizvodi čudni šum koji ljudi ne mogu da čuju!

Ilustracija
Naučnici odavno znaju da Zemlja proizvodi čudni šum koji ljudi ne mogu da čuju, ali ga detektuju seizmički instrumenti. Međutim, naučnici sve do sad nisu bili sigurni šta proizvodi tu “mikroseizmičku” aktivnost. Nova studija objavljena 10. februara 2015. u stručnom časopisu Geophysical Research Letters pokazuje da je šum posledica okeanskih talasa zbog kojih naša planeta lagano vibrira. Uz...