Danas je Veliki utorak: Ne bi trebalo da se peva i igra, a OVU STVAR obavezno morate da ispoštujete!

Ilustracija
Foto: Pixabay.com Karakteristično za ove dane je i to što se više ne čuje pesma kao u cvetnoj nedelji niti se igraju kola Strasna nedelja počinje u ponedeljak posle Cveti, a traje do nedelje kada je Uskrs. Svaki dan u ovoj nedelji je poseban, a danas je Strasni ili zavaliti utorak. Ova nedelja ima i naziv „zavalita”, kako je nazivaju u jugoistočnoj Srbiji. Na ovaj dan se od davnina strogo...

Srbi su se oduvek plašili ovog sveca: Na Todorovu subotu dobro pazite da ne uradite ovo!

svetac
Foto: screenshot/YouTube Decu pošaljite u crkvu na pričest, a žene neka skuvaju žito Teodorova subota, Todorova subota, Todorica, posvećena je događaju koji se desio u vezi sa Sv. velikomučenikom Teodorom Tironom i koljivom. Kada je car Julijan Otpadnik naredio da se sva hrana na trgu pokropi žrtvenom idolskom krvlju, kako bi se Hrišćani oskvrnuli (oskrnavili), Sv. Teodor se javio gradskom...

DОLАZI NАМ VАSKRŠNјI PОSТ – URАDI ОVО ZА ZDRАVLjЕ I NАPRЕDАK SЕBЕ I SVОЈIH BLIŽNјIH: Vеlikа stvаr kоја mеnjа živоt!

Vera
Vаskršnji pоst pоsеbаn је pо mnоgо stvаri i bаš оvај pоst služi zа vеlikо оčičćеnjе dušе i tеlа! Imаtе strаhоvе? U živоtu bеz smislа niје lаkо kоrаčаti i оstаti јаk kаkо tеlеsnо, tаkо i umnо. Svеtо Pričеšćе је оnо štо trеbа svаkоmе čоvеku, tо је оnо štо nаs оbnаvlја tо је оnо štо је svimа nаmа...

1. MAJ JE TAJNI ZNAK I PRAZNIK ILUMINATA

Koliko god neki nepravoslavni događaj, praznik ili slično, bio zamaskiran i uokviren u ovozemaljski sladunjavi, ‘humanistički’, ili kakav drugi okvir, u njegovoj suštini je samo jedno – vijekovna borba zla protiv dobra, borba za ljudske duše između đavolskog adskog nakota i Nebeskih Sila. Božijom voljom Pravoslavna Crkva je ustrojila proslavljanje Svetitelja i praznovanje praznika...