Papa: Albanija primer međuverske harmonije

Pretnja
Papa Franja je u Tirani osudio ekstremističku zloupotrebu religije radi opravdavanja nasilja i ocenio da Albanija predstavlja primer verske harmonije. Obraćajući se albanskom predsedniku Bujaru Nišaniju, drugim državnim zvaničnicima i diplomatskom koru, papa je istakao da Albanija za svet predstavlja „nadahnjujući primer“ međuverske harmonije, pokazujući da je koegzistencija hrišćana...

NOVI SVETSKI POREDAK, ZAPOČEO JE DŽINGIS KAN

 Mongolska vojska je za dvadeset pet godina osvojila veću teritoriju i pokorila više naroda nego što su to Rimljani uspeli za četiri stotine godina. Džingis-kan, njegovi sinovi i unuci, pokorili su najgušće naseljene civilizacije trinaestog veka. Smrvio sistem aristokratskih privilegija, izgradio nov sistem zasnovan na ličnim zaslugama Neprekidnim osvajanjima mongolska vojska je ratovanje...

TITO JE BIO JEDINI KOMUNISTA KOJI JE SA VATIKANOM KROJIO POLITIKU

Kad je to bilo u njegovom i interesu SFRJ, Josip Broz Tito je umeo da potisne svoju komunističku ideologiju. On je bio jedini socijalistički šef zemlje koji je dopreo do Vatikana i u njemu, mimo znanja srpske komunističke struje, krojio tajnu diplomatiju sa papom Pavlom VI. Od Drugog svetskog rata i dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji činilo se da je jaz između Katoličke crkve i SFRJ nepremostiv. Religija...