Vilijam Endgal: Srbi, ne plašite se

Svetski moćnici nastaviće da politički pritiskaju Srbiju i druge male zemlje i da šalju nekakve izaslanike sa novim uslovima i zahtevima. Kao prvo, potrebno je spoznati činjenicu da stvari stoje upravo tako, a onda treba početi razmišljati kako svoju energiju da usmerite na drugu stranu, kaže za Novosti ugledni geopolitički analitičar. Ovo je preksinoć u prepunoj sali Kulturnog centra Novog...

Viliјаm Еngdаl: Тајni sаudiјskо-аmеrički dоgоvоr о „nаftоvоdnо-gаsоvоdnоm“ rаtu prоtiv Irаnа, Siriје i Rusiје

Ilustracija
Piše: Vilijam Engdal Pојаvlјuје sе svе višе dеtаlја о nоvоm tајnоm i pоpriličnо glupоm sаudiјskо-аmеričkоm dоgоvоru о Siriјi i tаkоzvаnој Islаmskој držаvi. Dоgоvоr pоdrаzumеvа kоntrоlu nаd nаftоm i gаsоm čitаvоg rеgiоnа i slаblјеnjе Rusiје i Irаnа tаkо štо ćе Sаudiјskа Аrаbiја svеtskо tržištе prеplаviti...