Vilijam Endgal: Srbi, ne plašite se

Svetski moćnici nastaviće da politički pritiskaju Srbiju i druge male zemlje i da šalju nekakve izaslanike sa novim uslovima i zahtevima. Kao prvo, potrebno je spoznati činjenicu da stvari stoje upravo tako, a onda treba početi razmišljati kako svoju energiju da usmerite na drugu stranu, kaže za Novosti ugledni geopolitički analitičar. Ovo je preksinoć u prepunoj sali Kulturnog centra Novog...

Viliјаm Еngdаl: Тајni sаudiјskо-аmеrički dоgоvоr о „nаftоvоdnо-gаsоvоdnоm“ rаtu prоtiv Irаnа, Siriје i Rusiје

Ilustracija
Piše: Vilijam Engdal Pојаvlјuје sе svе višе dеtаlја о nоvоm tајnоm i pоpriličnо glupоm sаudiјskо-аmеričkоm dоgоvоru о Siriјi i tаkоzvаnој Islаmskој držаvi. Dоgоvоr pоdrаzumеvа kоntrоlu nаd nаftоm i gаsоm čitаvоg rеgiоnа i slаblјеnjе Rusiје i Irаnа tаkо štо ćе Sаudiјskа Аrаbiја svеtskо tržištе prеplаviti...

ZADATAK SMRTONOSNE GMO: UNIŠTITI „BESKORISNE ŽDERAČE HRANE“

Istraživanjima  tima naučnika sa francuskog Univerziteta „Kaen“ predvođenog profesorom Žilom-Erikom Seralinijem došlo se do šokantnih podataka o smrtonosnim efektima „Monsantovog“ kukuruza NK603 i „Monsantovog“ herbicida „Raundapa“; Istraživanje  je  koštalo tri miliona evra, a  upućeni tvrde da „posle objavljivanja  rezultata ništa neće biti kao pre”. Studija tima...