SVE AKCIJE VLADE SAD ZA POMOĆ SIROMAŠNIMA SABOTIRAJU BANKE

Finansijska kriza, koja je uzdrmala svet, najviše je pogodila Ameriku. Sem ostalih „nepogoda“ koje su je snašle, došlo je i do pucanja stambenog mehura, i milioni vlasnika kuća, širom zemlje,  su prepušteni sami sebi. Jedinu pomoć koju imaju je ponešto iz vladinog programa. Za to vreme, banke su dobile trilione dolara, u spasilačkom paketu, sa ultra niskim kamatnim stopama.  Banke su...