Alternativna istorija: Da li je Isus, kao i mnogi moćni ljudi, bio hibrid vanzemaljca i čoveka?

Vera

Da li vam je nekad palo na pamet da bi bezgrešno začeće Isusa Hrista zapravo mogla da bude vanzemaljska intervencija i da je osoba koju hrišćani smatraju za Boga zapravo biće sa druge planete koje je stvoreno zbog misije da nas uljudi i unapredi kao stvorenja?

Hipoteza koja sledi ovakvu liniju razmišljanja kaže da su anđeli koji su posetili Mariju Josifovu u onome što je ona mislila da je san zapravo bili njeni otmičari koji su je potom na svom svemirskom brodu veštački oplodili genetski modifikovanom vanzemaljskom spermom; jedan od tih vanzemaljaca je postao u našem predanju arhanđel Gavrilo.

Uglavnom, Marija je tako rodila Isusa koji je postao prvi hibrid vanzemaljca i čoveka, a pošto se veruje da je imao natprirodne moći one se na taj način objašnjavaju.

Međutim, Hrist nije prva osoba kojoj se pripisivalo čudesno rođenje; na primer, Platon je po predanju bio rođen iz odnosa Apolona sa njegovom majkom, Aleksandar Veliki je bio začet munjom koja je pala sa neba i oplodila kraljicu Olimpiju pre konzumacije braka sa Filipom II. Čak i sama Knjiga postanja u Bibliji kaže da su sinovi bogova (da, množina) imali odnose sa ženama iz kojih su se rađali divovi.

Misterijski kultovi koji su bili snažni i popularni u vekovima pre Hrista i u prvim vekovima Crkve su sa sobom svi donosili ovakve ili slične priče: bog ili bogovi ili heroji rađani su bezgrešnim začećem.

Tako da postoje dve mogućnosti: ILI je ova hipoteza tačna a ne samo još jedna u nizu ludosti koje možete da čujete na svakom koraku u današnje vreme, po čemu onda Isus Hrist možda i nije prvi hibrid ovog tipa već samo jedan u nizu (dakle, svi bogovi su zapravo vanzemaljci), ILI su sve izmišljene a verovanje u bezgrešno začeće Isusa Hrista je ušlo u hrišćanstvo pod uticajem grčko-rimskih misterija.

Kada se malo bolje pogleda sadržaj Novog zaveta, vidimo da sva četiri jevanđelja pričaju o Isusovom životu, ali ne pominju sva njegovo začeće. Marko, prvi jevanđelista, koji je svoje napisao oko 70. n. e, uopšte ne spominje Hristovo rođenje; Jovan tvrdi da je Isus Hristos bio sin Josifov, pa prema tome ni on ne potvrđuje da se radilo o bezgrešnom začeću.

Samo jevanđelja po Mateji i Luki pominju biološko čudo po kome je nevina žena, još uvek devojka, postala trudna božanskim činom i rodila sina, zahvaljujući čemu je Isus postao grčki bog-spasitelj. Treba uzeti i u obzir da je u to vreme postojalo mnoštvo religija i kultova i da ljudi nisu bili previše raspoloženi da postanu sledbenici nekoga ko nije božiji sin, odnosno, u ovoj hipotezi, vanzemaljsko dete.

Razlika između ova dva jevanđelja što se tiče bezgrešnog začeća je u tome što se vanzemaljac Gavrilo kod Mateja javio Josifu nakon začeća, dok se kod Luke javio Mariji pre začeća.

Tu je naravno i Vitlejemska zvezda koja je ukazala na mesto gde će se On roditi, zbog čega sledbenici ove hipoteze veruju da je to zapravo bio svemirski brod a ne zvezda, a da su mudraci koji su ga posetili bili navođeni vanzemaljskom telepatijom.

Što se tiče Isusovog života između rođenja i početka širenja njegovog učenja, malo se zna.

Vrlo, vrlo malo.

Zbog toga teoretičari veruju da je za to vreme on sam bio podučavan i obrazovan od strane svog vanzemaljskog oca i njegove rase za ulogu koju će uskoro preuzeti.

Konačni “dokaz” u prilog ovoj hipotezi se odnosi na vaskrsnuće koje pominju sva četiri kanonska jevanđelja.

Događaji tog jutra obiluju mističkim, natprirodnim zbivanjima.

Jevrejsko veće je drhtalo zbog vesti o praznoj grobnici i o biću koje se pojavilo u čisto beloj haljini i koje je pomerilo ogromni kamen kojim je grobnica bila zatvorena.

Marija Magdalena je tvrdila da su dva čoveka koji nisu delovali kao ljudi, u belim odorama, bili na ulazu i da ju je jedan od njih obavestio da je Isus vaskrsao; nakon toga, enigmatično biće je nestalo u oblacima.

– Da li je možda otišao na glavni svemirski brod u floti koja je kružila oko Zemlje? Da li je taj brod bio Vitlejemska zvezda koja je najavila Isusovo rođenje? – pita se jedna autorka koja propagira ovu ideju?

Bilo kako bilo, Isus je nakon ovoga stekao sposobnost bi-lokacije, odnosno bivanja na više mesta istovremeno.

Neka apokrifna dela koja je Crkva milenijumima suzbijala i uništavala, pružaju detaljne opise toga šta se zapravo događalo.

Vaskrsli Isus je na Maslinovoj gori pričao svojim sledbenicima kada je iznenada udario grom i kada je sevnula munja tako da se cela planina zatresla, nakon čega je sa neba sišla kočija Merkaba, nebesko vozilo anđela.

Isus je onda ušao u Merkabu i bio dočekan od anđela obučenih u belo, posle čega je kočija odletela sa njim i nestala na nebu.

(Telegraf.rs)

Share this post: