AMERIČKO I NEMAČKO ZLATO ZAVRŠILO U KINI I NEĆE SE VRATITI

zlato02

Zlato Federalnih rezervi koje Amerikanci smatraju svojim – otišlo je. Zlato, o kojem su govorili Nemci da će ga za sedam godina uzeti – neće ga nikad uzeti, zato što ga više nema.

RUKOVODILAC honkoškog investicionog fonda, Vilijam Kej 25 godina je radio za Goldman Sachs u oblasti integracije i akvizicije. Zato i može da kao ekspert govori o nestalom zlatu  američkih Federalnih rezervi i Nemačke, o tome kako je iščezlo i koju količinu zlata poseduje Narodna banka Kine.

KEJ: Globalna hegemonija (liderstvo ili dominacija u svetu) se menja, a većina ljudi nije svesna te promene. Ovaj region sveta, Azijsko-Pacifički, ili preciznije, Kina, pozicionira se kao vodeća sila sveta, što se može primetiti tokom poslednjih pet – deset godina.

Moji izvori su mi saopštili da Kina, nasuprot zvaničnim ciframa, poseduje najmanje četiri, a možda i osam hiljada tona fizičkog zlata…

Kina nije samo najveći proizvođač zlata u svetu nego i najveći uvoznik. To je neprekidni proces u Kini. To je strateška inicijativa. Kina akumulira zlato u ogromnim količinama koje se veoma brzo prenosi na Zapad. To je geopolitička dinamika, a Daleki Istok se na tome uzdiže.

U „novom svetskom poretku“, koji treba da nastupi kada se ta operacija završi, pozicije Kine, Rusije i Brazila biće znatno ojačane. Pozicije Sjedinjenih Država, Evrope i Velike Britanije biće znatno oslabljene. To su ozbiljne posledice.

KING: Bile, ako Kina već ima više od 4000 tona zlata, možda, čak i 8000 tona, šta mislite, do koje količine će ona uvećavati svoje zlatne rezerve?

KEJ: Pa, to još nije završeno. Zlato ja davano u zakup, to je poznato, zato što su to priznale osnovne centralne banke. To su priznale Federalne rezerve SAD, to je priznala Evropska centralna banka i Banka Engleske to je priznala. Sve one su priznale da učestvuju u lizingu na tržištu zlata.

U praksi se to radi otprilike ovako: Federalne rezerve se povezuju sa svojim agentom, obično sa JP Morgan, ponekad sa  Goldman Sachs, a oni kažu, „dobro, cenu zlata treba ograničiti, evo 20, 30, 40, 50 tona zlata koje vam dajemo u zakup kao svom agentu. Ali, teoretski, mi ga možemo povući nazad“.

Teorija je sjajna, ali u stvarnosti kada JP Morgan i Goldman Sachs dobiju zlato, onda ga prodaju na tržištu. U bankama dragocenih metala kratkotrajne su operacije zlatom jer one dobijaju na sniženju cena. Federalne rezerve kažu: „mi, kao i ranije, imamo ugovor, u skladu sa kojim, teoretski, možemo povući zlato. Dakle, u zvaničnim dokumentima saopštićemo da ga kao i ranije posedujemo“.

Međutim, realno, zlato je bilo prodato na tržištu. To zlato se premešta u takva mesta kao što je Peking, ali pre nego što dospe u Peking, zlato često prolazi kroz Hongkong. A onda dospeva kod naših podizvođača za preradu, kod onih istih ljudi sa kojima radimo.  Uzgred rečno, možda mi posedujemo zlato koje Nemačka smatra svojom aktivom. Ali, Nemačka nikad neće videti to zlato, zato što se ono bezbedno čuva na mom računu (i) na računima naših investitora na Međunarodnom aerodromu u Hongkongu.

Na to zlato, na kojem se u trenutku prispeća u Hongkong mogao nalaziti znak Bundesbanke, vodeći prerađivač, jedan od najvećih u svetu, koji radi sa Narodnom bankom Kine, stavio je svoj pečat: „da, dobili smo zlato koje možemo da isporučimo. Mi smo ga istopili i odredili čistoću. Možda je prilikom prispeća na njemu bio znak Budesbanke, ali sad je ono istopljeno. To je 0,999 (čistoće) zlato.

Eto, kako se to odvija u praksi. Dakle, zlato Federalnih rezervi koje Amerikanci smatraju svojim – otišlo je. Zlato, o kojem su govorili Nemci da će ga za sedam godina uzeti – neće ga nikad uzeti, zato što ga više nema (u Federalnim rezervama). Ono je kod mene. Ono je takođe, u Narodnoj banci Kine, u Rezervnoj banci Indije, u Ruskoj Centralnoj banci. Ono više ne pripada narodu Nemačke (i Amerike).

KING: Da li su oni, ti prerađivači, priznali da su dobili zlato Bundesbanke, da su dobili ingote i jednostavno ih pretopili?

KEJ:  To što su oni učinili potvrđuje da sam vam ja sve tačno rekao. Oni dobijaju zlato (ingote) sa svih strana, uključujući i centralne banke, sa znakom centralne banke na njima i pretapaju ih.

KING: Ali, oni su potvrdili da je u mnogim slučajevima zlato zapadnih centralnih banaka tamo odakle je i uzeto?

KEJ: Čitajući između redova, a ne mora se mnogo čitati između redova, sve to je, jednostavno, farsa. Zlato je otišlo. On je bilo založeno i ponovo založeno. Ono je iscurilo. Federalne rezerve i trezor SAD ne samo da nemaju osam i više tona, nego, verovatno, nemaju ništa.

 

MixedNews,Fakti

Share this post: