AMERIKANCI NE SMEJU DA IDU NA GODIŠNJI ODMOR

 

Danas je u Americi tržište rada toliko opasno, da je nedavna studija pokazala, da većina američkih građana koji imaju posao, odbijaju da iskoriste sve svoje dane odmora iz predhodne godine, iz straha da bi jedan takav njihov postupak nagnao poslodavce da ih uklone sa njihovih radnih mesta.

Prema istraživanjima jedne konsultantske firme, u anketama, 70% ispitanika je reklo, da je u 2012 godinu ušlo bez dana iskorišćenog odmora.

Tokom samo prvih deset meseci vlasti Baraka Obame, stopa nezaposlenosti je porasla sa 8,7% u januaru, na 10% u novembru.

Sa izuzetkom prošlog marta, svi ostali meseci bili su sa stopom nezaposlenosti od 9%.

Kako je epidemija nezaposlenosti u stalnom porastu, tako su radnici u stalnom strahu da bi ih jedan njihov pogrešan potez, ostavio bez posla.

Jedno istraživanje koje je sprovedeno 2009. godine u Americi, pokazuje da 34% Amerikanaca nije iskoristilo ni dan odmora.

Ta ista istraživanja 2011. godine, od strane „Rajt Menadžmenta“, otkrivaju da je procenat neiskorišćenih dana odmora od strane radnika, skočio na 66 odsto.

Kako je ekonomska situacija u Americi sve lošija, tako su ljudi sve više uplašeni da će biti otpušteni.

Džon Graf, direktor agencije „Vratite se svom vremenu“ kaže.. „Ljudi, odnosno zaposleni misle da su potrošna roba. Razmišljaju na način, da ako se neko otpusti, uvek postoji neko drugi koji će doći na njegovo mesto.“

Prošle nedelje, američko odeljenje rada objavilo je, da je do kraja prošle godine, broj otpuštenih radnika dosegao cifru od 400.000 ljudi.

Vestinet

Share this post: