BORBA BOGOVA: ISUS JE DOŠAO IZ DRUGOG SVETA – TREĆI DEO

Jednom kada su Bogovi Kreatori bili svesni šta je Roaks uradio, napravili su sopstveni plan da vrate nazad svoja voljenja bića. Znali su koliko dugo će to trajati, i šta bi trebalo da urade da bi se to ostvarilo, ali oni su, takođe, bili besmrtni. Nije bilo bitno koliko dugo će im trebati  jer su iskreno voleli svoje kreacije.

Ono što su odlučili da urade je da se inflitiraju među ljudsku rasu, sa članovima svog kreatorskog tima, koji su doprineli ovom velikom eksperimentu. Doneće svetlost i ljubav na ovu malu, plavu planetu, koja je sada preplavljena dubokim mrakom.

Omogućiće, sa svojim planom, da se rode ljudski roditelji, koji će živeti samo ljudski život. Taj život će koristiti da nauče šta je ljubav i svet oko njih, i da pripreme dolazak „Jednog“ koji će doći i pratiti taj put.

Biće poznati kao Deca Svetlosti.

Centralni deo ovog plana bio je pripitomiti planetu i pripremiti je za dolazak „Jednog“, najmoćnijeg među njima, „Jednog“, koji je otelotverenje ljubavi i svetlosti. Naučen je tome  tokom eona vremena.

Biće poznat kao Spasitelj, Mesija, Sin Božiji.

Ponudiće ljudskoj rasi najimpresivniji primer života i bitisanje kroz ljubav i saosećanje. Naučiće nas kako da živimo na isti način. Planirano je da ovaj jedan život bude tako snažan primer, planiran precizno od strane Bogova baš u ovo vreme ljudske istorije. Odjekivaće kroz celu istoriju čovečanstva i prebaciće energiju tame i straha u energiju svetlosti i ljubavi.

Bogovi Kreatori su znali, bez sumnje, da će plan stvoriti monumentalnu borbu između svetlosti i tame, između straha i ljubavi. Između lažnog Boga, koji će postati poznat kao Satana i ostalih gospodara univerzuma, koje mi „kolektivno“ poznajemo kao „Boga“.

Znali su da Satana neće odustati bez borbe. U toj borbi, Satana će koristiti svu svoju kreativnu inteligenciju, da bi na planetu doneo najteže i najstrašnije događaje koje mogu da se zamisle. Sve to u pokušaju da nadmudri „Decu Svetlosti“. Između ostalog, koristiće svoju poremećenu inteligenciju da prevari ljude u tome da poveruju, da je sve vreme bio na strani „Dece Svetlosti“.

Kreatori su, pak, znali da će čak koristiti primer života kao „Sin Božiji“, i tako pokušati da preokrene plan u svoju korist.

Kreatori Bogovi su znali, međutim, bez sumnje, da će na kraju pobediti. Znali su za ključni deo slagalice koje čak ni Roaks nije bio svestan. A nije bio svestan, jer se strašno bojao, da je čak sakrio od samog sebe.

Roaks je stvoren od strane Osnovnog Kreatora, kao i svi drugi, od same ljubavi. I to seme ljubavi leži duboko zaleđeno u njegovom srcu, spremno da pusti korene i raste baš u pravim uslovima. Kada ovi uslovi budu pripremljeni, za to će znati samo Osnovni Kreator. Dakle, svi ostali Kreatori mogu da se inflitiraju na Zemlju dok ne dođe vreme za Roaksovu ljubav.

Kreatori Bogovi su se pripremali za vreme koje će biti stvoreno, baš za dolazak „Jednog“. Ponudiće čovečanstvu spas od nemaštine u koju su bili gurnuti.

Odlučili su da izaberu jednu grupu ljudi u kojoj će Spasilac biti postavljen. Potrebna im je grupa ljudi koja će negovati nadu o moći „Jednoga“, a on će zauzvrat, ponuditi njima spasenje iz dubine ropstva u koje su pali.

Izabrali su pleme ljudi koji su danas poznati kao Izraelci. Oni su bili žestok i ponosan narod, i jedno od plemena koji su mogli pratiti svoje poreklo daleko nazad u vreme, kao i svako drugo pleme. Kreatori Bogovi su ih vodili i štitili. Dali su im do znanja da će u njihovo pleme doći Spasitelj, koji će biti rođen u njihovom kraljevstvu.

Naravno, Roaks je takođe bio svestan ovog plana Kreatora, i nameravao da preuzme kontrolu nad Izraelcima. Strah i razdor je preplavio pleme Izraelaca. Roaks je čak pokušao da ih okrene protiv njihovih Kreatora Bogova. Kaznio ih je nekoliko puta, kada nisu poslušali njegove želje,  čak je doveo drugo pleme, zvani Egipćani da ih porobe.

Tada su Kreatori Bogovi poslali još jednog iz svoje grupe Bogova, pod nazivom Mojsije. Mojsije je poveo Izraelce iz Egipta u zemlju gde mogu da prosperiraju i pripreme se za dolazak „Jednog“, Spasitelja, Mesije, izaslanika koji će vratiti ljubav na Zemlju.

Dolazak glasnika ljubavi na malu, plavu planetu je predviđeno u Starom Zavetu u Bibliji, koju su diktirali Kreatori Bogovi. Tačno vreme dolaska Spasitelja su ostavili kao tajnu, jer su znali da će Roaks pokušati da spreči njegovo rođenje ili ako se već desi, sigurno će ga ubiti. Kreatori Bogovi su pažljivo odabrali one koji će igrati glavne uloge u ovoj drami, koja je toliko važna za ljudsku rasu.

Bogovi su hteli da Spasitelj bude okružen ljudima, sa kojima će stalno biti u kontaktu, tako da može biti vođen i zaštićen od Roaksa i njegovih  sledbenika.

Marija je bila žena koja je odabrana da rodi Spasitelja. Ona je bila Kreator Bog takođe, kao i njen muž, Josef. U preciznom trenutku, koji su odredili Kreatori, embrion koji je postao Isus iz Nazareta, smešten je u Marijinu utrobu.

Kreatori nisu hteli da rizikuju da Roaks nađe i uništi izaslanika pre nego što završi svoj posao na Zemlji. Napravili su plan da Duh Isusa Hrista uđe u telo Isusa iz Nazareta tek kada odraste i počne svoju misiju.

Jovan Krstitelj koji je imao čast da najavi dolazak Spasitelja bio je Bog Tvorac, takođe.

Nijedan od ovih planova od strane Bogova nije smatran kao čudo autora jer su oni već postigli neverovatne podvige. Ovo su bile jednostavne male sposobnosti, koje su naučene kroz duge godine istraživanja, prakse i veštine, a sada je koriste sa svakodnevnom lakoćom.

Ono što je još važnije je tajnost, potreba da se zaštiti dete od gneva Roaksovog. Da bi se ovo uradilo, bilo je potrebno da se učine neki od proračunatih rizika i žrtvovanje mnogo ljudi, da bi se Roaks uverio da ga je stvarno ubio.

Hajde sad da se vratimo priči o Božiću, kao što je zapisano u Novom Zavetu Biblije. Imajte na umu da je anđeo Gabrijel zaista bio glasnik sa drugog sveta. On je zajedno sa pastirima i „nebeskim horovima“ pevao Mariji i Josifu, i tako najavio rođenje Isusa Hrista. Pastiri su takođe poslati iz domovine-planete da bi štitili Dete.

Zvezda koja je vodila mudraca, koji je i sam bio Kreator Bog, bio je blistajući matični brod, koji je lebdeo iznad Zemlje. Pazili su na njihovu najdragoceniju kreaciju.

Sva deca koja su ubijena, po naredbi Iroda bili su volonteri iste planete sa koje dolaze „anđeli“.

Žrtvovanje dece moralo je da se desi, jer su znali da jedino tako mogu „smiriti“ Iroda i njegovog vođu, Satanu da poveruju u uspeh. Ubili su Mesiju.

Ovo će Bogovima dati potrebno vreme i sigurnost da bi pripremili Isusa od Nazareta da bude kršten od strane Jovana Krstitelja, 33 godine kasnije.

Predlažem, dragi moji unuci, da pročitate  biblijsku priču o rođenju Isusa Hrista sa ovom novom perspektivom. Budite otvoreni sa ovom novom perspektivom.

Isus je bio najmoćniji među Kreatorima Bogovima, koji nas je „posejao“ po Zemlji. Došao je sa namerom na našu malu planetu da nam vrati ljubav. Dao nam je ogroman primer života kakav bi trebalo da živimo, sa puno ljubavi i samilosti. Dao nam je primer koji nas je vodio poslednjih 2.000 godina.

Vodi nas i danas, kroz naše životne borbe, i dalje nam pomaže da se vratimo kući. Do današnjeg dana, Kreatori Bogovi nisu nas zaboravili. Oni nas posećuju i dalje.

Rađaju se roditelji u ljudskom obliku, u tačno vreme, i na sigurnom mestu. Baš kada nam je njihov uticaj najpotrebniji. Mnogi od njih, vrlo dobro znate, su našli svoje mesto u našoj istoriji. Ali mnogo više ima onih koji rade tiho i neumorno u tami, da bi ubrzali dan, kada ćemo na kraju svi saznati ko smo u stvari zaista.

Živećemo u miru, još jednom, na ovoj divnoj planeti, našem domu.

(Vestinet.rs)

 

Share this post: