CIA OBJAVILA INTRIGANTAN IZVEŠTAJ IZ 1970: Posle Titove smrti ostaće samo Armija, Hrvati ruše SFRJ..

tito

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) deklasifikovala je sredinom decembra svoje karte, i to povodom 75. obljetnice obavještajnog kartografskog centra.

On je počeo s radom u oktobru 1941. godine, dok CIA još nije bilo, ali je bio važan zbog rata koji je već trajao u Evropi, a za koji dan je udario i na američke obale.

Pregled karata moguć je na Flikru.

Karte se rade u skladu s ključnim svetskim krizama pa se može videti precizna karta Kube 1962. godine u doba izbijanja raketne krize.

Bivša Jugoslavija postaje sve zanimljivija 1970-ih godina, a posebno je intrigantan izveštaj CIA od 20. novembra te godine koji govori o jačanju decentralizacije i predviđa da zbog toga nije jasna „stabilnost u posttitovskom razdoblju“.

Aspiracije Hrvata za samostalnom Hrvatskom glavni su izvor napetosti u jugoslovenskom političkom sistemu„, navodi se.

Hrvati su nacionalisti, osim Dalmatinaca koji su bliži jedinstvenoj državi.

Posebno je indikativna rečenica koja ističe: „Posle Titove smrti ostaće samo Armija“ govoreći o sve snažnijoj ulozi republika.

I na Sloveniju se gledalo kao na republiku koja je sklona vezama sa Zapadom, ali je premalena za razdor.

Hrvatska pak to može, a ključan argument je ekonomski doprinos Hrvatske tadašnjoj federaciji koji je nesrazmeran s njenim uticajem. Za Jugoslaviju se već tada tvrdi da se može definisati kao Velika Srbija.

Karte SFRJ pojavljuju se od 1981, posle Titove smrti jer je CIA još 1970. bila svesna da će se Jugoslavija raspasti.

(Jutarnji)

Share this post: