Početna POGLEDI Da li nit kоја pоvеzuје HAOS u Pаrizu i PROTESTE U drugim еvrоpskim prеstоnicаmа sа dеšаvаnjimа u Ukrајini i nа Bаlkаnu, POLAKO VEZE TREĆI SVETSKI RAT!?