DUGIN: Zapad je zaboravio na poštenje i moral pa je lako izgubio dušu

Ilustracija

foto: YouTube

Smatram sebe anti-zapadnim ideologom u svakom smislu.

Piše: Aleksandr Dugin

Ali razlikujem Evropu i Zapad. Verujem da su to dva različita pojma. Evropa je istorijska teritorija sa različitim narodima, tradicijama i državama koje postoje i to me veoma interesuje.

Pisao sam niz knjiga pod naslovom Noomahija (“Sudar nomosa”) u kojima se govori o logosima Evrope, Nemačke, Francuske, Italije i Grčke. Imam najdublje poštovanje za logos evropske kulture.

Proučavam ga, zajedno sa jezicima, književnošću, filozofijom u evropskim kulturama, koje volim.

Ali, mislim da Evropa pada poslednjih par vekova, počev od epohe Prosvetitetljstva pa sve do liberalizma i savremenog anglo-saksonskog liberalizma, i sve to nije Evropa, nego anti-Evropa.

I upravo to pripisujem pojmu “Zapada”.

Na Zapadu sunce zalazi, opada, nestaje, i upravo takve je etimologija te reči na ruskom. Protiv Zapada sam i za Istok, za uspinjanje. Zapad je propast Evrope.

Moji svetonazori su anti-zapadni, ali nisu anti-evropski. Evropa me izuzetno interesuje i visoko cenim tradicionalni evropski logos.

Nije slučajnost da sam napisao i nekoliko knjiga posvećenih Martinu Hajdegeru.

Pisao sam i o drugim evropskim misliocima. Važno je da se sve ovo ne pretvori u karikaturu. Čovek može da voli Evropu i da ne voli Zapad. Zapad nije nastavak evropske kulture, nego zamena za evropsku kulturu.

Evropski identitet je otet, a duh koji opseda savremenu Evropu je anti-evropski. Volim pravu Evropu – hrišćansku, grčko-rimsku, gotsku Evropu sa njenim tradicionalnim duhom i herojskim vrednostima.

Ali prezirem i odbacujem ovu liberalnu, buržoasku, degenerisanu i politički korektnu pseudo-Evropu čija kultura i identitet nestaju pred našim očima.

(katehon.com)

Share this post: