GLOBALNO ZAGREVANJE JE PROFITABILNA PREVARA, DOLAZI MALO LEDENO DOBA

“Ekološke mere” protiv globalnog zagrevanja, nekim kompanijama donele su milijarde dolara profita, ali je istina da se led širi okeanom i to ubrzano.

Više od milion kvadratnih kilometara okeana je prekriveno ledom nego prošle godine u isto vreme, što je povećanje od 60%.

Prošlo je 6 godina otkako je BBC izvestio da će globalno zagrevanje ostaviti Arktik bez leda u leto 2013. godine.

Severozapadni prolaz od Atlantika do Pacifika je blokiran ledom cele godine. Više od 20 brodova su pokušali da plove ovim prolazom pa je većina bila zaglavljena u ledu i morali su da se vrate.

Neki ugledni naučnici sada veruju da nastupa period hlađenja koji neće završiti do sredine ovog veka, što će verovatno biti uvod u malo ledeno doba koje je već najavljeno. Priče o prognozama katastrofalnih zagrevanja dovele su nas u zabludu.

Predskazanja o termalnom kolapsu Zemlje i sve većem globalnom zagrevanju su izvele mnoge svetske kompanije koje su obrnule milijarde dolara za “ekološke mere” protiv klimatskih promena.

Te prognoze se sada ozbiljno dovode u pitanje.

global cooling

Međuvladin samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama treba da počne u oktobru u Stokholmu gde će objaviti svoj peti izveštaj o proceni. Radi se o tri studije velikog obima na svakih šest ili sedam godina.

U nacrtu izveštaja stoji da je 95% globalnog zagrevanja – posledica ljudi.

Dr. Ed Hokins sa Univerziteta u Redingu predstavio je grafičkim prikazom koliko su temperature u svetu odstupile od računarskih predviđanja. On je priznao da su ciklusi možda izazvali neke od zagrevanja, ali je ostao pri tome da prirodna varijabilnost sama ne može da objasni sve poraste temperature u poslednjih 150 godina.

Then... NASA satelite images showing the spread of Artic sea ice 27th August 2012

...And now, much bigger: The spread of Artic sea ice on August 15 2013

Ipak, postoji više dokaza da su nivoi arktičkog leda ciklični. Podaci klimatskih istoričara govore da je došlo do masovnog topljenja u 1920. i 1930.-im, a zatim intezivno ponovno zamrzavanje koje se završilo tek 1979 godine.

Ipak, ostaje nam da vidimo ponašanje leda u narednih pet godina koje će biti od presudnog značaja, kako za razumevanje klimatskih promena tako i za budući život na Zemlji.

(Vestinet.rs)

Share this post: