Početna POGLEDI IMA NEŠTO… JOVANU SU IŠČUPALI SRCE U ŽUTOJ KUĆI I PRODALI NEMCU… A ONDA JE JOHAN POČEO DA SANJA…