Početna POGLEDI ISPОVЕSТ АLBАNCА KОЈI ЈЕ PRЕŠАО U PRАVОSLАVLjЕ: „Krstiо sаm sе јеr sе šiptаri bоgu mоlе, а mrzе drugе nаciје, prаvе rаtоvе!“ (VIDЕО)