KAKO MATEMATIKA DOKAZUJE ISTINITOST BIBLIJE

biblija

Jedna od najznačajnijih pojava u našoj generaciji je Božja priprema jedne individue da proizvede pozitivne dokaze koji će sasvim podriti svu kritiku Biblije i poraziti rušilački ateizam gde god se čovek, koji iskreno misli, suoči sa činjenicama.

Još je zanimljivija činjenica da je ta individua jedan preobraćeni ruski nihilista – naučnik i matematičar. Upravo u vreme kad je organizovani ateizam sprovodio svoje planove da preuzme kontrolu nad Rusijom i iskoristi njene ogromne resurse da poseje seme ateizma u svakom narodu na Zemlji, Bog je pripremao Svog Rusa – Ivana Panina – da iznese naučne dokaze verbalne i plenarne nadahnutosti Biblije na originalnom jeziku.

Prve tri reči Biblije u svetlu matematike

U POČETKU STVORI BOG

Prve tri reči Biblije imaju na hebrejskom jeziku 14 slova ili 2 sedmice (osobina 1), sa 140 kao njihovom mesnom vrednošću ili 7x2x2x5. Taj broj, koji po sebi ima 20 sedmica (osobina 2), ima sa svojim činiocima 7 cifara (osobina 3), sa 21 kao njihovim zbirom (1+4+0+7+2+2+5), ili 3 sedmice (osobina 4).

biblija02

Mesne vrednosti, ove tri REČI odvojeno, jesu (u jednom slučaju redosled reči se matematički posmatra s leva na desno, a u drugom slučaju s desna u levo):

     (a)                           (b)

76×1 je 76             41×1 je 41

23×2 je 46             23×2 je 46

41×3 je 123           76×3 je 228

—-       —–                       —–

140       245                        315

(Pod (a) 76×1 označava zbir mesnih vrednosti slova prve reči – puta – jedan (pošto je u pitanju reč broj jedan ili prva reč), a pod (b) se ta reč posmatra kao treća u nizu.)

Zbir cifara broja 140 i njegovih činilaca 76, 23, 41, je 28 ili 4 sedmice (osobina 5); od čega je zbir naizmeničnih cifara u svakom slučaju 14 ili 2 sedmice (osobina 6).

A ako ove činioce pomnožimo njihovim rednim brojevima 1, 2, 3, kao u (a) gore, rezultat je 245 ili 7x7x5 ili 5 sedmica (osobina 7) puta sedam (osobina 8).

Isto množenje obrnutim redom sa dna umesto sa vrha, proizvodi 315 ili 45 sedmica (osobina 9).

Zbir 140 je 5x7x2x2

Zbir 245 je 5x7x7

Zbir 315 je 5x7x3x3

        —-

        700 5x5x7x2x2

Svaki od ovih zbirova je sadržalac ne samo broja 7, već i 5 sedmica; svaki, štaviše, je kombinovan sa jednim kvadratom brojeva (2×2, 7×7, 3×3).

Šansa da ovaj sistem sedmica bude slučajan, neplaniran, manja je od 1 : 40 miliona.

Tako vidimo da se jedan razrađeni plan sedmica proteže kroz prve tri reči Biblije u originalnom hebrejskom tekstu (1. Knjiga Mojsijeva 1,1).

Istraživanje pokazuje se da nijedna jedina rečenica ili poglavlje u celoj Bibliji, nije ništa drugo nego konstruisana po istom numeričkom planu – nemogućim za čoveka, ali normalnim za Velikog Matematičara, Boga Biblije, Stvoritelja prirode.

 

Više informacija možete pronaći u knjizi “Tajne Biblije”  koju možete nabaviti putem telefonа:  064/9191478 ili u knjižari Sinaj sa linka: www.knjizarasinaj.com

 

Nikola Marković

Vestinet.rs

Share this post: