Kako se u Srbiji utiče na mozak ljudi!?

Trik

foto: YouTube

Na osnovu ponašanja Srba i srpskog rukovodstva u vezi s ekonomsko-političko-vojnim procesima u svetu, Evropi, na Balkanu i samoj Srbiji (posebno u vezi sa Kosovom i Metohijom) sve više ljudi se pita šta se to događa sa mozgom srpskog naroda i njegove elite.

Očevidno je jedino da se ne preklapaju elita i administracija, odnosno da predvodnici Srba nisu istovremeno i najumniji među njima.

Budući da u Srbiji ne postoji institucija koja bi se bavila efektima planetarno prisutnog neokortikalnog rata, o njegovom prisustvu na srpskim prostorima može se suditi samo na osnovu posmatranja i odgovarajućih indikatora.

Najvažnije je da se zna da osnova za naučno prepoznavanje procesa u kojem se utiče na ljudski mozak postoji. Niko ne može da negira postojanje dokumenata, koji su odredili sadržaj tranzicije i regionalizacije u kojima se stvara „novi svetski poredak“.

Osnovni dokumenti nastali posle Drugog svetskog rata u krugovima kabalista, jezuita i „vavilonaca“ su: Direktiva 20/1 Saveta za nacionalnu bezbednost SAD (usvojena 18. avgusta 1948.),  „Projekat 80-tih” Saveta za inostrane poslove SAD (usvojen sredinom 1973,  Direktiva 54 Reganovog Saveta za nacionalnu bezbednost (usvojena 2. septembra 1982.), Direktiva 133 Saveta za nacionalnu bezbednost SAD i Zakon o spoljnim ulaganjima SAD (usvojeni 1990. godine), Pravilo KoV SAD FM 100-5 (usvojeno u Pentagonu 14. juna 1993.), Pamflet 525–5, objavljen 1. avgusta 1994. u izdanju TRADOC-a (Training and Doctrine Command) i .„Zajednička vizija 2010” (15,20) nastala u Pentagonu (1997).

U navedenim dokumentima najavljen je način za „omekšavanje“ slobodarskih nastrojenih društava, a osnova je uticaj na svest ljudi.

[adsenseyu4]

Planirano je stvaranje i sticanje istomišljenika i oslonac na njih. Najbolji primer za to su deca iz „Otpora“. Razrađena je (zlo)upotreba nevladinih organizacija u stvaranju „novog svetskog poretka“. U procesu regionalizacije i cepkanja nacionalnih bića, planirano je stvaranje „bonsai država“.

Stoga su prvo razbijene federalne države poput SSSR, ČSSR i SFRJ, a sve vreme je insistirano na gubljenju suvereniteta i odricanju od dela suvereniteta. Sjedinjene države, Velika Britanija, Namačka i Francuska, kao instrumenti za stvaranje „novog svetskog poretka“ učešćem u Atlantskoj alijansi, dobile su zadatak da ne ispuštaju stalnu strategijsku inicijativu u svedimenzionom ratu sa neposlušnim zemljama.

U tom ratu najvažnija dimenzija je neokortikalni rat, u kojem se utiče na senzacije u kori velikog mozga. Zanimljivo je da se u .dokumentima „Zajednička vizija 2010”, „Zajednička vizija 2015” i „Zajednička vizija 2020”, može pročitati i budućnost planete.

Uticaj na informacije u mozgu ljudi, a na taj način na misli i emocije, većinom se ostvaruje posredstvom nosilaca neoružanih oblika agresije. Reč je o institucijama koje učestvuju u stvaranju „novog svetskog poretka”.

Nevladine organizacije, finansirane od institucija „velikog brata“, posebno tzv. mirotvorački pokreti, rade na regionalizaciji i stvaranju amorfne nacionalne mase. Pri tome, težište aktivnosti usmeravaju na dokaze da je nacionalizam najveći neprijatelj „novog svetskog poretka“.

[adsenseyu1]

Njihove probrane i sublimirane informacije stvaraju neslogu unutar društava i podele na napredne i zaostale, a rezultat su opšta konfuzija i apatija.  Fondacije učestvuju u „kupovini mozgova“ (na primer, Soroš fondacija finansira i nadgleda srpske vunderkinde u Petnici).

Agencije kupovinom osnovnih resursa (zemljište, voda, rude, energenti) stvaraju socijalnu nesigurnost. „Humanitarne organizacije” poništavaju osnove humanosti, ratuju, trguju, stavljaju životinje ispred ljudi… Sekte učestvuju u „unutrašnjem odlivu mozgova“.

Tako potencijalno umni ljudi očekuju bolju budućnost, isključujući se iz njenog stvaranja. Političke partije i pokreti rade po direktivama „velikog brata“ i obeshrabruju narod. Takav sistem iznedrio je brojne „korisne idiote”, koji rade za najimućnije lihvare, a da nisu na njihovom platnom spisku. Masonerija je toliko instrumentalizovana da se pretvorila u otuđeni skup moćnih ljudi, koji su zaboravili da osim ličnog postoji i društveni interes.

Zatvoreni u svoje lože uspevaju da lepo žive od stečene moći. Reč je o mentalno blokiranom skupu ljudi izgubljenom za stvaranje izvesnije budućnosti. Njihova izolacija je važan cilj starorimskim konceptima zadojenih kabalista. Fundamentalističke crkve i „Nju ejdž” pokret imaju neposrednu ulogu ukreiranju svesti i stvaranju uobrazilja.

Oni poništavaju istinu i istoriju, a dovode ceo ljudski rod u zabludu u vezi sa budućnošću. Neposrednije od njih na svest ljudi mogu uticati samo oruđa i oružja namenjena za neokortikalni rat.

Izuzetno je važno sa se shvati šta sve može da utiče na kreiranje svesti ljudi, koje je isključivo vezano za ljudski mozak. Informacija je osnovna, a ništa manje nije važna istina da je moguće menjati strukturu ličnosti i strukturu mozga.

Na primer, istomišljenici se mogu stvarati simbolima.

Njihovo prihvatanje pre svega razvrstava ljude i stvara društvene podele. Na shvatanja čoveka utiču religije, informacije o pogledu na svet, opštefilosofske informacije, koje omogućavaju da se uočavaju i shvate opšti i pojedinačni procesi u svetu, i dopuštaju da se dobiju nove informacije i energije.

Svest ljudi oblikuju ideologija, informacije faktičkog i istorijskog karaktera, umetnost,  sistem obrazovanja i vaspitanja (dečija literatura, škole, fakulteti, školske ustanove, posebno predavanja iz logike, matematike i istorije), sistemi razonode i zabave (muzika, slike, filmovi, igre…), tajna i okultna društva, svetski finansijski sistem, organi vlasti, državni zakoni, državna politika, sredstva javnog informisanja – za tzv. masovnu komunikaciju, novac, vlasništvo, ekonomske strukture i odnosi. Isti informacioni sistemi ne dozvoljavaju da istina dopre do udžbenika.

Tako ne znamo da li je Hitler umro prirodnom smrću, da li se Zemlja okreće oko sunca ili ga prati u spiralnom kretanju, da li je Vuk Karadžić, kao vatikanski plaćenik, greškom promenio ime Serba i Srbe, da li…

Kroz sve navedene državne institucije provlačene su od 1989. godine antisrpske informacije, koje su odvojile Srbe od saplamenika i istoka, a usmerile ih ka otvorenim čeljistima Zapada.

Prof. dr Svetozar Radišić

(Vestinet.rs)

Share this post:

  • Pingback: Проф. др Светозар Радишић: КАКО СЕ У СРБИЈИ УТИЧЕ НА МОЗАК ЉУДИ()

  • Pingback: Проф. др Светозар Радишић: КАКО СЕ У СРБИЈИ УТИЧЕ НА МОЗАК ЉУДИ | ФБ Репортер()

  • Pingback: Проф. др Светозар Радишић: КАКО СЕ У СРБИЈИ УТИЧЕ НА МОЗАК ЉУДИ | ФБР МАГАЗИН()