Početna POGLEDI KARL MARKS JE BIO U PRAVU: KAPITALIZAM ĆE SE SAM URUŠITI