KINA SPREMA LIKVIDACIJU DOLARA

Nema sumnje da će američki dolar uskoro biti prošlost. Kina u ovom momentu pretapa sve zlatne rezerve u male poluge od  jednog kilograma kako bi bila u stanju da lansira novu globalnu rezervnu valutu kojoj bi imala zlatnu podlogu.

Ovo je sigurno strateški deo njihovog nedavnog insistiranja za potpisivanjem novih trgovinskih sporazuma sa Rusijom, Japanom, Čileom, Brazilom, Indijom i Iranom.

Mačka je izašla iz džaka, SAD će biti „izjurena“ od strane najvećih trgovinskih nacija u svetu i dolar će propasti u plamenu.

GATA sada procenjuje da je 80% od zlata za koje investitori veruju da su raspoređeni na njihovim računima odavno nestalo i da je većina tog zlata verovatno završila u Kini.

 

KINA pretapa zlatne poluge

Kina je već daleko odmakla sa ambicioznim planom pretapanja velikih zlatnih poluga u manje od 1-kg. Kina to radi masovno. Kuva se nešto veliko što će sigurno iz osnova poremetiti globalnu trgovinu i globalni bankarski sistem.

Kineski projekat pretapanja velikih zlatnih poluga u manje ukazuje na kinesku pripremu i uspostavljanje novog sistema trgovinskog poravnanja.

Unutar tog procesa sigurno je ugrađen novi temelj mogućeg novog monetarnog sistema zasnovanog na zlatu koji će podržavati trgovinska plaćanja. U početku će biti korišćen za trgovinu, a kasnije i u bankarstvu. Američke državne obveznice bazirane na dolaru biće gurnute u stranu.

Posmatrajte ovaj kineski projekat kao preliminarni uvid u kolaps sistema zasnovanog na američkom dolaru. Kinezi prebacuju hiljade metričkih toni zlatnih poluga iz Londona, Njujorka i Švajcarske.

Oni pretapaju te poluge kako više ne bi bile merene u trojnoj unci već u kilogramima. Sve velike zlatne poluge se pretapaju u manje od 1kg i skladište se u Kini. Nije potpuno jasno da li se ovaj projekat u potpunosti obavlja samo u Kini, jer ima pokazatelja da su u čitav projekat uključene i livnice zlata u Švajcarskoj, jer oni imaju dosta iskustva i kapaciteta.

Priču o pretapanju velikih kineskih zlatnih poluga potvrdio je i moj najbolji izvor iz Londona. Više je nego očigledno da se  Kinezi pripremaju za novi sistem trgovinskog poravnanja, koji će se poklopiti sa novim bankarskim sistemom svetske rezervne valute.

Oni mogu značajan deo novih zlatnih poluga od 1-kg ponuditi u maloprodaji ili ih prodati bogatim pojedincima u Kini.

Oni će odbaciti zatrovan sistem američkih državnih obveznica kao osnovu bankarstva. Dve poruke su nepogrešive. Zapadni  i britanski sistem baziran na funtama i uncama dobija srednji prst  baš kao i ostatak mernih jedinica.

Ali, možda postoje i drugi razlozi kineskog projekta. Možda Kinezi vode istragu o polugama filovanim volframom koja se sprovodi tiho.

Početkom 2010, priča o zlatnim polugama koje su filovane volframom postala je velika ali očigledno zadržana u tajnosti. Tragovi su tada vodili do FortNoksa.

 

WorldTruthTV

prevod: Srbija danas

 

Share this post: