LJUDI I PRIRODA KAO POTROŠNI RESURSI U SAD

U zadnjih 24 sata Više od 45.000 ljudi je umrlo od gladi, od kojih je 38.000 njih deca. I više od 130 vrsta biljaka i životinja je izumrlo delovanjem čoveka. I sve se to desilo samo u zadnjih 24 sata.

Punih 13 miliona tona otrovnih hemikalija je ispušteno u našu životnu sredinu. uništeno je više od 100.000 hektara tropskih kišnih šuma.

Na osnovu “Početne analize globalnih ekosistema” (Pylot Analysis of Global Ecosystems) koje su sprovele Ujedinjene Nacije, polovina svetskih obradivih površina je nestala u prošlom veku, polovina svetskih šuma je nestala, 80% pašnjaka i 40% kopnene površine Zemlje trpi zbog degeneracije tla, i 70% glavnih morskih izvora ribe je potrošeno.

Oni dodaju: “Svetski slatkovodni sistemi su tako degradirali da njihova sposobnost da podrže ljudski, biljni i životinjski život je uveliko u opasnosti.”

Normalna ili “pozadinska” stopa nestanka vrsta je jedna vrsta na četiri godine. Ova stopa nestanka vrsta je možda bila konstantna tokom nekoliko hiljada godi-na, tako da je naša planeta gubila u proseku 25 vrsta na svakih 100 godina, ili 250 vrsta na sva-kih 1000 godina – sve do 20. veka.

Sa sadašnjom stopom uništavanja ekosistema od strane čoveka, planeta Zemlja je izgubila jednu četvrtinu biljnih i životinjskih vrsta u zadnjih 100 godina.

Uzroci umiranja u SAD

Vodeći uzroci smrti

Uzrok smrti Broj smrtnih slučajeva

Srčana oboljenja 710.760
Rak (maligne neoplazme) 553.091
Medicinska nega11 225.400
Šlog (cerebrovaskularno oboljenje) 167.661
Hronična oboljenja donjih disajnih puteva 122.009

Broj Amerikanaca koji godišnje umru od:

Davanje pogrešnih lekova 7.400
Nepotrebna operacija 12.000
Druge sprečive greške u bolnicama 20.000
Infekcije dobijene u bolnicama 80.000
Štetni efekti lekova 106.000

Jedan od najuglednijih predstavnika medicinske zajednice, časopis Journal of the American Medical Association (JAMA), sadržao je nedavni članak dr Barbare Starfild (Barbara Starfield), koji navodi da greška lekara, pogrešni lekovi i negativne posledice lekova ili operacije ubijaju 225.400 ljudi godišnje.

pilule tablete lekovi vitamini

To čini sistem zdravstvene nege trećim vodećim uzrokom smrti u Sjedinjenim Državama, odmah posle raka i srčanih oboljenja

Poslednju i najveću kategoriju smrtnih slučajeva u ovoj grupi predstavljaju pacijenti smešteni u bolnicama koji umiru od “škodljivih, nenameravanih i neželjenih efekata lekova”, koji se javljaju pri normalnim dozama.

Čak i uz korišćenje odobrenih lekova i pravilne procedure upotrebe lekova, više od sto hiljada ljudi umre svake godine od neželjenih reakcija na “lek” koji navodno treba da popravi zdravlje.

Ovaj isti izveštaj, koji je sažeo i analizirao 39 zasebnih studija, utvrdio je da je skoro 7% , od svih pacijenata smeštenih u bolnicama iskusilo ozbiljne škodljive reakcije na lekove, koje “zahtevaju smeštanje u bolnicu, produžen boravak u bolnici, i izazivaju invalidnost ili prouzrokuju smrt”.

Ovo su ljudi koji su uzimali lekove tačno onako kako im je zadato. U ovaj broj nisu uključene na desetine hiljada ljudi koji pate od nepravilnog davanja i korišćenja ovih lekova. Ne uključuje ni štetne efekte lekova koji su navedeni kao “mogući” efekti, ili lekove koji ne ostvaruju cilj koji im je namenjen.

KIŠNE ŠUME

U Evropi, procenat kopna koji je pod šumom redukovan je na 27%, u Aziji na 19%, a u Severnoj Americi (uključujući velike šume Kanade) na 25%.

PITKA VODA

Razmotrimo vodeni izvor Ogalala (Ogallala) koji se proteže od Teksasa do Južne Dakote, pokrivajući 450.000 kvadratnih kilometara i zadržavajući vodu koja može da ispuni jezero Hjuron (Huron).

Vodeni izvor Ogalala je u proseku bio debeo 60 metara, a tokom perioda od 40 godina (1940-1980) njegova debljina se smanjila u proseku za 3 metra, gubeći više od 30 metara u nekim delovima Teksasa.

Stopa popunjavanja vode je tako spora da će biti potrebno 10.000 do 15.000 godina da bi se ovaj izvor popunio.

Oko 40% žitarica koje rastu u SAD i oko trećina pamuka navodnjava se iz izvora Ogalala, i četvrtina svih žitarica koja se izvozi iz SAD-a raste zahvaljujući ovoj vodi. Kao što Ministarstvo poljoprivrede SAD-a beleži na svom sajtu:

“Ogalala izvor vode je blizu isušivanja. Država Teksas je izgubila 1,435 miliona jutara navodnjavanog obradivog područja u periodu od 1982-1997. Većina ovog gubitka je izazvano smanjenjem snabdevanja podzemnom vodom iz izvora Ogalala.

Nivo vode u ovom izvoru se smanjio za 15-30 metara od 1980. godine sa smanjenjem popunjene debljine od 50%. Dubina vode dosta varira, ali obično dostiže 30 metara. Produkcija vode se smanjila sa 3800 na 950 litara u minuti i manje u nekim područjima.“

Još jedan izvor vode na srednjem zapadu SAD-a demonstrira ove probleme sa prekomernim ispumpavanjem vode. Ekipa američkih vojnih inženjera (U.S. Army Corps of Engineers) ističe da će Aluvijalni izvor Velike Prerije (Grand Prairie’s Alluvial Aquifer) biti previše mali za komercijalnu upotrebu do 2015. godine.

Ovaj izvor vode leži izpod Velike Prerije u Arkanzasu, a ova ekipa inženjera kaže: “Sada je više od 90% vode, potrebne za navodnjavanje, ispumpano iz ovog izvora.

Kao glavni izvor vode za potrebe poljoprivrede od 1904. godine, ovaj izvor godišnje obezbeđuje milione litara vode, ali uskoro će biti iscrpljen. U stvari, nivo vode u ovom izvoru se smanjuje stopom od oko 30 centimetara godišnje, a od 1915. godine stopom koja je brža od one kojom se prirodno popunjava.”

To ukazuje da kada su ljudi izvlačili vodu iz ovog izvora ona se nalazila na samo 15 metara ispod zemlje. Sada se ona nalazi na 30 metara ispod zemlje. Kako se ovaj izvor iscrpljuje, teren Velike Prerije propada na način da se to lako uočava iz vazduha.

“Ovo izvlačenje vode iz ovog izvora”, kažu inženjeri, “uzrokovalo je stvaranje ulegnuća koje liči na korito, čije je središte u Stutgartu, Arkanzas, i produžava se na sever prema Hazenu, Karlajslu (Carlisle) i Lonoku (Lonoke).

Sledeći grad koji se suočava sa krizom zbog nestanka vode je Meksiko Siti. Izgrađen iznad ograničenog izvora vode koji je zarobljen u gornjim slojevima ugašenog vulkana, Meksiko Siti se spustio 9 metara u zadnjem veku jer je grad slegao u pesak koji je nekada bio ispunjen vodom.

Neujednačenost tonjenja je stvorila pustoš u gradu, pucanjem starih zgrada, kidanjem preko 40.000 cevi za dovod i odvod u toku jedne godine, i pretvarajući nekada ravni i brzi sistem gradske želez-nice u brdsku železnicu. Cevi za vodu zabijene u ovaj vodeni izvor bile su na nivou zemlje 1934. godine, a sada vire 9 metara kako je grad potonuo.

 

Nikola Marković

Vestinet.rs

Share this post: