MORO: BILDERBERG I NEMAČKI INTERESI SU RAZBILI JUGOSLAVIJU

Bilderberška grupa je, nema sumnje, dala podršku u dezintegraciji Jugoslavije u smislu da je aktivno učestvovala u stvaranju linija vodilja politike Sjedinjenih Država i članica EU prema bivšoj Jugoslaviji i državama koje su iz nje nastale, a zatim i u implementaciji ekonomskih politika

Domeniko Moro, italijanski sociolog i autor knjige „Klub Bilderberg: Ljudi koji komanduju svetom“, objavljene nedavno u Italiji, u ekskluzivnom intervjuu za „Nedeljnik“ objašnjava, između ostalog, ulogu Bilderberga u razbijanju Jugoslavije, odnosu prema Srbiji i zašto nijedan Srbin, u dogledno vreme, neće moći da se pohvali da je postao član ili makar dobio pozivnicu da odsedne u nekom luksuznom hotelu izabranom za godišnji sastanak Bilderberška grupe.

Da li je moguće da neki Srbin stigne tako visoko u nekoj multinacionalnoj kompaniji ili banci ili da ima politički profil sa specifičnom težinom svetskih razmera? Odgovor je, evidentno, ne. Samim tim, teško je da zamislimo da jedan Srbin bude deo komiteta ili da bude pozvan na sastanak Bilderberška grupe.

„Jednostavno, u Bilderberg se ulazi po kooptacijI; persona koja dobije poziv mora da ima realnu mogućnost da utiče na svetske tokove da bi bila primljena ili pozvana. Takvih Srba, čini mi se, nema na vidiku“, kaže Moro.

On navodi da bi integracija Srbije u EU značila i integraciju njene ekonomije i kapitala ne samo sa Unijom već i sa Sjedinjenim Državama, i da je činjenica da se 75 odsto ukupne trgovine između SAD i EU obavlja preko kompanija čiji vlasnici i menadžeri sede u Bilderberškoj grupi ili su povezani sa njom.

„Svi ključni ljudi koji su odlučivali o jugoslovenskom prostoru bili su povezani s Bilderberškom grupom, počev od lorda Karingtona, Ričarda Holbruka, Madlen Olbrajt preko Havijera Solane i Bernara Kušnera do Olija Rena. Dezintegracija vaše bivše države bila je povezana s interesima Sjedinjenih Država i interesima velikog kapitala s evropske strane, posebno nemačkog.

Raspad Jugoslavije je dozvolio mnogo lakši i brži proces inkorporacije u monetarno-ekonomski prostor kojim je dominirala nemačka marka.

Bilderberška grupa je, nema sumnje, dala podršku u dezintegraciji Jugoslavije u smislu da je aktivno učestvovala u stvaranju linija vodilja politike Sjedinjenih Država i članica EU prema bivšoj Jugoslaviji i državama koje su iz nje nastale, a zatim i u implementaciji ekonomskih politika „, smatra Moro.

On, ipak, odbacuje navode dežurnih teoretičara zavere, da je Bilderberg grupa antisrpski nastrojena.

„Ideja vodilja svetskog kapitalizma u ovom momentu je da se još više oslabe države koje su već na klimavim nogama, a da se još više ojačaju one koje su već snažne.

To se videlo i u slučaju Srbije koja je redimenzionirana i oslabljena u poslednje dve decenije. ali tu nema ničeg, kako bih rekao, nacionalno ostrašćenog zato što su Srbi takavi kakvi su, već je jednostavno izraz hladnih interesa.

Možda zvuči okrutno, ali tako je „, ocenio je italijanski sociolog.

 

Nedeljnik

Share this post: