NAUČNICI SAD NISU SIGURNI DA SU NEUTRINI BRŽI OD SVETLOSTI

Fizičari će u maju morati ponoviti razne testove jer je istraživački institut CERN objavio da bi rezultati za koje se činilo da pobijaju Ajnštajnove osnovne teorije ustvari mogli biti posledica labavih konektora kablova.

Laboratorija CERN kraj Ženeve prošle godine je otkrila pojavu koja je u suprotnosti s Ajnštajnovom Opštom teorijom relativiteta: subatomska čestica neutrino kretala se brže od brzine svetlosti.

Ajnštajnova teorija, a na njoj se temelji današnje gledanje na svemir, kaže kako ništa ne može putovati brže od svetlosti. CERN je objavio da su identifikovana dva razloga koja su mogla uticati na merenje brzine neutrina u eksperimentu nazvanom Opera i dodao da su ‘nova merenja zakazana za maj’.

Jedan se razlog tiče oscilatora koji je uticao na sinhronizacije GPS-a, a zbog kojeg se moglo dogoditi da naučnici precene brzinu kretanja neutrina. Drugi je razlog možda i važniji.

Drugi se tiče konektora optičkog kabla koji dovodi spoljni signal GPS-a u glavni sat Opere. On možda nije dobro funkcionisao kad je mereno’, kaže se u CERN-ovom saopštenju. ‘Ako je to istina, naučnicii su možda podcenili brzinu neutrina’.

 

Dnevnik

Share this post: