NESTAJE MAGIČNI SVET HERMESOVACA I HIRAMOVACA

masoni-vladari-sveta

Zamislite hapšenje slobodnog zidara zbog krađe bilo čega i njegovo robijanje u skladu s počinjenom greškom, ili kardinala s istom sudbinom. Lakše ih je zamisliti razrogačenih očiju sa najlon kesom na glavi, bez mogućnosti da udahnu vazduh.

Mnogo toga nije jasno u ovom svetu na ivici beznađa, ali je sasvim izvesno da su ga ritualno stvarali Hermesovci i Hiramovci, ili još verovatnije naslednici i sledbenici tzv. rimskih revolucionara iz 509. g.p.n.e.

Nije sporno je da jedni, drugi i treći znaju znatno više od običnog plebsa, svedenog na zaglupljenu rulju. Dostupna znanja o funkcionisanju svemira usmerili su nesavladanom pohlepom ka sticanju moći i vladavini planetom. Istovremeno uskraćuju slobodu, „ispiraju mozak“, zastrašuju ljude i pripremaju ih za prihvatanje predstojećeg zla.

Stoga, nije čudno što potiskuju slobodoumlje, koriste psihotroniku i medije za uticaj na ljudski mozak, prete poreskim obveznicima vojskom i policijom, uvode papski ekumenizam.

Uostalom, nije teško razumeti šta je hteo da kaže Oldos Haksli, poznati zagovornik osnovnog programa klinike Tejvistok, jedan od gurua pokreta „New Age”, na predavanju koje je sponzorisao Stejt departmentov „Glas Amerike“.

U Kalifornijskoj medicinskoj školi u San Francisku, obratio se sada već davne 1961. godine, grupi lekara, psihijatara i vladinih administrativaca rečima: „U sledećoj generaciji ili tu otprilike, farmakološki će se uređivati da ljudi vole svoje robovanje i proizvoditi, tako reći, diktature bez suza.

Proizaći će neka vrsta bezbolnog koncentracionog logora za čitava društva, tako da će ljudima u stvari biti oduzeta njihova sloboda, ali će rado uživati u tome, jer će biti odvraćeni od bilo kakve želje za pobunom – propagandom, ‘ispiranjem mozga’, ili idiotizacijom pojačanom farmakološkim sredstvima. I to će izgleda biti krajnja revolucija”.

Ne treba sumnjati da je znao za dela Abifa Hirama i Trismegistusa Hermesa.

kontrola-uma-vladari

ČOVEK I KOSMOS

Kako je moguće dovesti ceo ljudski rod u stanje obespravljene, opljačkane, neslobodne, zaglupljene rulje? Jednostavno. U ratu protiv Boga i čoveka primenjujeu se, odnosno zloupotrebljavaju skrivena, tajna naučna znanja o vezi čoveka sa „umnom energijom”.

Reč je, pre svega, o neokortikalnom ratu u kojem se utiče na ljudski mozak, preko fenomena koji nastaju u neokorteksu – kori velikog mozga.

Koristi se istina da je kosmos u osnovi „umna energija“. Da ga čine energijska polja koja se ciklično, spiralno i u određenom ritmu kreću i kretanjem stvaraju i održavaju život. Problem je što mogući uticaj elektromagnetnih polja pokazuje da su ljudi neka vrsta predvidljivih energijskih mehanizama, kojima je moguće upravljati probranim energijama.

O energijama i njihovim ritmovima su znali i stari narodi poput Kolovena (preteča Srba) i Maja. Na osnovu njihovih znanja nastali su kalendari, koji su unosili red u svakodnevni život i ritam ritualnih radnji. Serbski kalendar je bio u službenoj upotrebi sve do 19. veka.

Sunce je kod Serba imalo odlike čoveka: rađalo se, imalo detinjstvo, mladost, zrelost i umiralo je. Za njih se novo mlado Sunce (Božić) rađalo 22. decembra, a 1. januara postajalo je dete (mali Božić). Punoletstvo Sunce dostiže oko Đurđevdana i živi do 22. decembra – kada umire.

Rezultati najnovijih naučnih istraživanja padavina potvrđuju dravna znanja – pokazuju da kiša suštinski menja hemijski sastav u nedelji oko Preobraženja. Analize pokazuju da se u kapima kiše od Đurđevdana do Preobraženja nalaze teški hemijski elementi, koji dolaze sa naše zvezde kao mlaz elementarnih čestica – Sunčev vetar.

Posle Preobraženja tih elemenata naglo se smanjuje i kiša od blago kisele, s pH vrednošću od 5 do 6, postaje neutralna. „Ostaje tajna“, kaže mr Milan Stevančević, „kako su naši preci znali za te procese na našoj zvezdi kada se oni mogu registrovati samo najnovijim instrumentima pomoću satelita“. Čini se da su ta znanja postojala i pre „ere ribe“.

Navedeni ciklusi, ili spirale, suština su ritma ljudskog organizma. Srpski kalendar, kao i trenutno u svetu trenutno najpopularniji ritualni kalendar Maja (Colkin – Tzolkin), počiva na astronomskim podacima iz kojih su izvođeni redosled dana i

ciklusi koji su se ponavljali i koji su bili međusobno isprepletani. Svakom pojedinačnom danu pripisivan je određeni sudbinski karakter.

Na primer, Maje su smatrale Sunce vezom do „srca“ univerzuma. Bili su ubeđeni u to da kosmos ima određene „namere“ i da se iz središta univerzuma upravlja svim tokovima vidljivog sveta.

kontrola-uma-vladari02

Mudrac Oglala Sijuksa, po imenu Crni Los, izrazio je vezu čoveka sa kosmosom sledećim rečima: „Mi znamo da smo povezani u Jedno sa svim stvarima neba i zemlje, sa jutarnjom zvezdom i jutrom koje sa njom stiže, Mesecom u noći i zvezdama na nebu. Jedino neznalica vidi mnoštvo tamo gde zapravo postoji samo jedno”.

Uz pomoć računara, poslednjih godina su otkriveni periodični obrasci. Ono što ove obrasce čini posebnim jeste da su identični s periodima u majanskom kalendaru. U međuvremenu su u prirodnim naukama spoznate povezanosti solarnih aktivnosti i ljudskog ponašanja.

Dva kanadska pisca, Moris Koterel (Maurice Kotterell) i Adrijan Gilbert (Adrian Gilbert), napisali su na tu temu bestseler. U njemu su dokazali nedvosmislenu vezu između uspona i padova svetskih carstava i solarnih ciklusa. U jednoj studiji je dokazana nesaglediva povezanost između natprosečnih godišnjih geomagnetnih aktivnosti (GMA) i verovatnoće da će u istoj godini izbiti ratovi.

Zbog kosmičkog ritma i uticaja Sunca, kako je govorio i Nikola Tesla, događaju se u istim, ili skoro istim, vremenskim razmacima krize, ratovi, usponi i padovi naroda i država. Reč je o kosmičkoj spirali ritmičkog ponavljanja i različitim frekvencijama u različitim sferama (fizička, energetska, astralna, mentalna, psihička) i na različitim nivoima.

Ruski naučnik Aleksandar Čiževski, autor teorije o zavisnosti masovnog ponašanja ljudi od kosmičkih uticaja, sugerisao je da državna vlast mora svakog momenta da zna aktuelno stanje Sunca i stadijume njegovih aktivnosti.

Energijska polja su medijum koji povezuje čitav kosmos. I ljudi emituju polja i primaju ih. Kroz polja su trajno povezani sa kosmosom, primaju energiju i informacije.

Kada se to zna, lako je razumeti zašto solarne aktivnosti i oscilacije polja koja nastaju usled njih, mogu da izazovu snažne reakcije u ljudima. Istraživači iz američke svemirske agencije NASA ukazuju na korelaciju između odstupanja kod elektromagnetnih polja i srčanog infarkta, iznenadne smrti dece, kao i čitavog niza drugih funkcionalnih smetnji.

Profesori Herbert L. Kenig, H. Frelih, Aleksander Presman i brojni drugi naučnici polaze od toga da su EM-polja odigrala odlučujuću ulogu u evoluciji.

Nemački biofizičar Diter Brers je u svojoj knjizi (R)evolucija 2012 napisao: „Imam dokaze da poremećaji elektromagnetnih polja i Zemljinog magnetnog polja neposredno utiču na aktivnosti mozga.

NEOKORTIKALNI RAT JE NESPORAN

Zloupotrebe mozga, osim pod usmerenim i kontrolisanim uticajem energijskih polja, na primer prilikom primene radiofrekventnog i mikrotalasnog oružja, moguće su i u sektama, za vreme vođenih i kontrolisanih meditacija, na primer prilikom transcendentalne meditacije.

Naučno je dokazano da mozak može pod određenim uslovima da proizvede i izbaci materije koje će se ponovo pronaći u sintetičkom stanju na spisku zabranjenih supstanci. Ono što se smatra „normalnim stvarima“ samo usled dugotrajnih duhovnih vežbi, kao što je meditacija, dešava se isto tako pod dejstvom elektromagnetnih polja, dakle, podstiče spolja: davanjem odgovarajućih „droga“ u obliku veštački izazvanih polja.

radisic-knjiga

Veoma je važna istina, da u neprestanom neokortikalnom ratu (u kojem se koristi informisana energija) namerno desinhronizovani ćelijski sistemi mogu da se odgovarajućim elektromagnetnim poljima ponovo dovedu u svoje stabilno početno stanje.

Mogućnost energijskog podešavanja organizma je najbolji dokaz o postojanju te vrste rata, jer su retki ljudi koji još veruju u čestitost „vladara iz senke“. To znači da su ti vladari skloni da sve što znaju (zlo)upotrebe.

Dve, tri decenije unazad ljudi su malo znali o tzv. makrokosmosu i mikrokosmosu. Makrokosmos svaki dan zapljuskuje novim informacijama, u skladu sa razvojem novih tehnologija i povećanim tehničkim mogućnostima.

Prirodne nauke su, čak i u eksperimentima na ljudima, takođe prinele ogromno breme novih informacija o ljudskoj duši. Sada je jasno da molekuli komuniciraju između sebe, da postoji „um srca“ i „um ćelija“. Ti fenomeni su svima prihvatljivi kada je reč o živim sistemima, ali u najmanju ruku je neočekivano da i neživi sistemi pokazuju sklonost razmene informacija.

Posle svega što su učinili Majci Zemlji, ljudi strepe i od pomisli da je Zemlja živa. Ipak, dokazano je da materija poseduje osobinu da se sama organizuje, od nižih do sve viših struktura. Još od vremena ruskog naučnika

Vladimira Vernadskog, Zemlja se posmatra kao veoma složen, otvoren sistem koji samim sobom upravlja, sa mnogo drugih podsistema na koje se može uticati. Moderna kvantna fizika je osim toga utvrdila da klice svesti postoje i u najmanjoj elementarnoj čestici. Giton to potvrđuje rečima: „U svakoj čestici, svakom atomu, svakom molekulu, svakoj nezavisnoj ćeliji živi i deluje, svima nepoznata, sveprisutnost.“

NAZIRE SE IZLAZ

Religija i nauka, kao polovi (sveštenici i naučnici se odriču Hirama i Hermesa), počeli su da se prožimaju u temi o postojanju Boga. „Ako univerzum ima ‘istoriju’ koja se može rekonstruisati, koja bi mogla da doseže do Velikog praska, onda nam je bliska misao da u dubini univerzuma postoji uzrok harmonije uzroka; drugim rečima: nadređena inteligencija.“ Na taj način bi, po Gitonu, bila isključena pretpostavka da se univerzum sa svojim oblicima života razvio pukim slučajem.

Mnogim ljudima koji ne veruju da se u svetu primenjuje neokortikalni rat glavni oslonac je u verovanju da je nemoguće elektromagnetnim instrumentima, oruđima i oružjem menjati energiju u ljudima.

Međutim, 2001. godine je DPA (Deutsche Presse Agentur) objavila napis pod naslovom „Naučnici radio-talasima uključuju i isključuju nasledni materijal“. U tom tekstu je dalje pisalo: „Naučniku Džozefu Džejkobsonu sa Tehnološkog instituta iz Masačusetsa (MIT) pošlo je za rukom da radio-talasima isključi i ponovo uključi pojedine molekule DNK.“

Osvajanje-slobode-radisic

Knjige prof. dr Svetozarа Đ. Radišića mogu se nаbаviti pozivom ili porukom na telefon 062/448965, ili PORUČITI OVDE

Opasnosti koje prete čoveku zbog saglasja sa elektromagnernom energijom najavili su Etjen Gije, Kristina Ardi, Aleksander Trofimov, Vlailj Kaznačejev, Dejan Raković, Nikolaj Ljubimov, Džon Hegelin…

Na primer, u knjizi Alhemija života dokazano je postojanje telepatije u molekulu DNK. U međuvremenu se došlo do modela po kojem je DNK predočen kao komunikacijski medijum: on emituje i prima informacije i memoriše ih u jednu banku podataka, koja se nalazi van dimenzija našeg prostor-vremena.

Diter Brers, član naučnog instituta International Council for Scientefic Development, koji povezuje više od stotinu dobitnika Nobelove nagrade, piše: „Sve naše duhovne informacije, kao što su naša iskustva, misli itd, ulaze u područje obrade i memorisanja sa našim materijalnim planom (genom/DNK).

Ti procesi se odvijaju van dimenzija našeg prostor-vremena. U razmeni informacija sa bankom podataka DNK, Zemljino magnetno polje funkcioniše kao medijum. Zemljino magnetno polje koje nedostaje ili osciluje utiče na komunikaciju između DNK i banke podataka. Ako ovo razumemo, lakše ćemo shvatiti zašto poremećaji Zemljinog magnetnog polja tako drastično utiču na biološke sisteme…

Dokazano je da jezgro ćelije – DNK – ima dodatno i jednu vrstu stalne veze/iznajmljene linije sa duhovnim svetovima dimenzija kojima upravlja. Ona je odavde u posebnoj poziciji da prima informacije sa izvora postojanja. Stoga je DNK relativno nezavisan od zemaljskih i kosmičkih polja.“ „On je“, kako Brers misli i piše, „nešto kao veza sa ‘onim skroz gore’.“

Oslanjanje na stavove Ditera Brersa u ovom napisu je namerno, budući da njegovi statovi temeljno poništavaju malicioznosti objavljene u poslednjih 19 godina protiv autora knjige Neokortikalni rat. Nemački naučnik je samo potvrdio podatke o uticaju na ljudski mozak koje su ranije objavili J. V. i J.E. Ferjzer, Hoze Delgado, Alan Frej, Kevin Vorvik, Ros Adej, Džozef Šarp, Dejvid Pit, Vilfrid Oto Šuman, Ajzak Čuang, Adam Mandelbaum, Vjačeslav Mihajlovič Zvonikov, Džon A. Vorden, Aleksandar Trifoni i dr. Svi oni su nedostižni za sistemce (demokratske srpske naučnike), koji su medijskim napadom na navodnu pseudonauku pokušali da odvrate pažnju ljudi sa neokortikalnog rata, koji je svevremen.

Kako je čovek suštinom religiozna duša, izuzetno je važno što organizacijom duhovno-materijalnih sistema upravlja gravitaciono, odnosno elektromagnetno polje.

http://www.vuni.net - digital art

Sada naučnici tvrde da bez elektromagnetnog polja ne bi bilo plana, ni koncepta – a prema tome ni konstrukcije trodimenzione stvarnosti. Pomenuta polja su, takoreći, medijum između transdimenzija, hiperprostora i prostor-vremena na planeti Zemlji.

Pri tome, treba da se zna da je hiperprostor isto što i Bog, budući da se kao sinonimi za Boga i raznim naukama i metafizici koriste: „umna energija“ (kosmička svest), „večni um“ Svetog Maksima, „polje nulte tačke“, Borhesov „univerzalni um“, „praznina“, „bezdan“, „kolektivno nesvesno“, „akaša“, Maharišijevo „jedinstveno polje inteligencije prirode“, „spiritualna panorama“, Zelandov „prostor životnih varijanti“, matriks…

Sve čovekove ćelije raspolažu vrstom mozga. To znaju i oni sledbenici Hirama i Hermesa koji se nisu odrekli Satane. Svrstali su se u jezuite i vavilonce u nastojanju da stvore neorobovlasnički poredak.

Za kontrolu ljudi, osim mikročipova koriste i sisteme poput HAARP-a (sa centralom na Aljasci) i SIGINTA u Merilendu, uz pomoć super kompjutara i satelita. Zloupotrebljavaju planetu, ljude, religiju, magiju, medije, školske sisteme, pa čak i jonosferu, koja pored svoje zaštitne funkcije, ima i još jednu važnu osobinu: ona ima najveći značaj u razvoju sveg života na zemlji.

Uprkos svemu neljudskom, pred ljudskim rodom je era nanotehnologije i samoosvešćivanja. Uskoro će se „kosmički peščani sat“ okrenuti i počeće novi kosmički ciklus. To su zaključci naučnika, poput Tesle, Šumana, Boma i Brersa.

Njihovi stavovi su logični. Empirijska nasleđa se pokazuju kao neupotrebljiva i biće odbačena. Novo vreme donosi preobražaj društva u kojem će dominirati istina, inteligencija, uviđanje i milost, nakon što se u sebi ućutkaju razum i ego. Baš kao što optimistički kaže Diter Brers: „Posmatrano u makrokosmičkim dimenzijama, ljudski rod će doživeti revolucionarnu evoluciju.“ „Era ribe“ prepuna iskušnja ostala je istoriji.

Treba saznati da li se održao najvažniji skup u istoriji ljudskog roda, koji je najavljivan za kraj septembra 2012. u Astani. Trebalo je da se prvi put sastanu najmoćniji magičari sveta (hermetisti) i da odluče o budućnosti planete.

Ukoliko je skupu prisustvovao i papa biće jasnije zašto znalci tvrde da najveći fond rariteta iz oblasti okultizma i magije poseduje Vatikanska biblioteka, jer simboli u Astani skidaju maske tzv. moćnicima.

——————————————————————————————————–

1.] Hermes Trismegistus, osnivač svih tajnih nauka. Videti: Živorad Mihajlović-Slavinski, Ključevi psihičke magije, str. 13.

2. Hiram Abif predstavlja glavnog arhitektu Solomonovog hrama, u ritualu trećeg stepana masonerije. Jedan je od glavnih simbola tzv. slobodnog zidarstva. Videti: Kristofer Najt i Robert Lomas, Hiramov ključ, str. 8.

3. Božidar Trifunov Mitrović, AzBučna matematika Vinče, str. 29.

4 Prema srpskom kalendaru, Car Dušan Silni je proklamovao svoj Zakonik na praznik Vaznesenja 21. maja 6857. godine.

5. Ekspert za telekomunikacije i istraživač u Beogradskoj školi meteorologije.

6. Diter Brers, (R)evolucija 2012, str. 117.

7. Američki oficiri i funkcioneri su priznali globalnu primenu HAARP-a i primenu navedenog elektromagnetnog oružja u ratu u Kuvajtu i Iraku. Postoje indicije da je to oružje primenjeno i na srpskim prostorima.

8. Istina da se odriču Hirama i Hermesa znači da nisu svesni, da oni koji vladaju njima poseduju tajna znanja i da su iznad religija i zvaničnih učenja tokom više milenijuma.

9. Diter Brers, (R)evolucija 2012, str. 152.

10. Diter Brers, (R)evolucija 2012, str. 156 i 157.

Knjige prof. dr Svetozarа Đ. Radišića mogu se nаbаviti pozivom ili porukom na telefon 062/448965, ili PORUČITI OVDE

Piše: prof. dr Svetozar Radišić

Vestinet.rs

Share this post: