Početna POGLEDI Nešto treba da se desi: 500 najmoćnijih bankara se sklonilo u podzemna skloništa