Početna POGLEDI Nikola Tesla je 1892. godine u Beogradu održao čuveni govor: Evo šta je rekao!