Početna POGLEDI „Nisu u stаnju dоbiti ni јеdаn rаt iаkо su nајmоćniја vојnа mаšinеriја u cеlој istоriјi čоvеčаnstvа!“