Početna POGLEDI Nostradamus najavio promenu klime: Dolazi do „spuštanja“ polarne ledene kape na SAD, na Balkanu tropski pojas!