NOVA STUDIJA: PROMENE U PONAŠANJU SU IZAZVANE ZRAČENJEM BAZNIH STANICA MOBILNE TELEFONIJE!?

Uticaj na zdravlje

Jeste li primetili kako se ljudi, masovno, sve više ponašaju zbunjeno i razdražljivo? Društvo koje je nekada funkcionisalo uz određeni nivo zdravog razuma i pristojnosti, postalo je, u velikoj meri, poremećeno i primitivno.

Izloženost odašiljačima mobilnih telefona menja funkciju mozga na načine koji mogu biti vrlo alarmantni, kao što su nedostatak koncentracije, razdražljivost, teškoće sa spavanjem i nedostatak apetita. To je zaključak nove studije koju je upravo objavio British Medical Journal.

Studija, autora prof. Enrikea Navara, zaključila je da se ozbiljnost takvih simptoma dovodi u direktnu vezu sa nivoom izloženosti ćelija mozga baznim stanicama mobilnih predajnika.

Drugim rečima, ako čovek živi bliže mobilnom predajniku, jači su i simptomi. I to je činjenica, bez obzira na rasu, nivo dohotka i drugu demografiju.

Tornjevi mobilnih operatera, naravno, šalju i primaju elektromagnetne signale. Biologija čoveka – a mozak posebno – oslanja se na elektro – biohemijske puteve za zdravo funkcionisanje. Mnogi naučnici već dugo sumnjaju da hronična izloženost niskim nivoima zagađenja EMF (elektrozagađenje) može ometati zdravo funkcionisanje mozga i tela. Ovo najnovije istraživanje dodaje još više alarmantnih podataka toj ideji.

Elektromagnetna preosetljivost se odavno odbacila kao nepostojeća po nekim lekarima i industriji koja finansira naučnike. Uostalom, ako EMF zagađivanje od strane mobilnih predajnika zaista može naškoditi javnom zdravlju, onda će implikacije biti zaista masivne, kako ekonomski tako i po pitanju ljudske patnje.

Ali elektromagnetna preosetljivost je pravi fenomen. Ljudi ne „izmišljaju“ nuspojave ili simptome.

Kako Navaro piše u studiji:

Pojam elektromagnetne preosetljivosti je nedavno uveden u raspravama koje obrađuju simptome izloženosti EMF-u. Pregled ove teme u 2010. je pronašao da 8 od 10 studija imaju povećanu učestalost nepovoljnih neurobihevioralnih simptoma ili karcinoma u populacijama koje žive na udaljenosti manjoj od 500 metara od mobilnog predajnika.

Važno je naglasiti da su svi ovi simptomi zabeleženi kod ljudi koji žive u blizini predajnika čije emitovanje signala zadovoljava trenutne bezbednosne smernice. Kako autor studije ističe, sadašnji zakoni o odašiljačima mobilnih telefona su neadekvatni za zaštitu javnosti. Revizije takvih zakona mogu imati drastične posledice za zemaljsku telekomunikacionu infrastrukturu.

Uzgred, ljudi koji žive na manje od 500 metara od mobilnog predajnika su u posebnoj opasnosti od elektromagnetnih smetnji koje utiču na njihov mozak, zato što se jačina elektrozagađenja određuje obrnutim kvadratom udaljenosti. Osoba koja je dva puta bliže baznoj stanici, doživljava četiri puta više zračenja.

Trenutno postoji više od 190.000 mobilnih predajnika širom Sjedinjenih Država a u Srbiji ih je takođe na hiljade. Cela Srbija je vrlo dobro pokrivena.

Njihov tipični „maksimalni domet“ je više od 34 kilometra, što znači da se njihovo elektromagnetsko zagađenje širi u sferi sa radijusom od preko 34 kilometra. (U stvarnosti, to zagađenje se proteže u beskonačno, ali intenzitet pada sa kvadratom udaljenosti.)

Nije poznato koliko Amerikanca živi u području od 34 kilometra od najmanje jednog mobilnog predajnika, a ni Srba, ali s obzirom da više od polovine SAD-a živi u urbanim područjima, sigurno je za pretpostaviti da najmanje 150.000.000, ali verovatno blizu 300.000.000 ljudi su izloženi EMF elektrozagađenju iz mobilnih predajnika i to samo u SAD-u. Ali, isto se dešava u celom svetu.

Jeste li primetili kako se ljudi sve više ponašaju zbunjeno i razdražljivo? Društvo koje je nekada funkcionisalo uz određeni stepen zdravog razuma i pristojnosti, postalo je uveliko poremećeno i primitivno.

Matematičke sposobnosti su degradirale kod većine stanovništva, a vrlo malo ljudi ispod 40 godina starosti može izračunati bakšiš konobara u restoranu. Sposobnost birača da razume zakone, slobodu mišljenja, pa čak i strukturu vlasti gotovo se u potpunosti izgubila u zemljama gde su mobilni predajnici sveprisutni.

S obzirom na to da su nedavna istraživanja otkrila negativan uticaj zračenja mobilnog telefona na ljudski mozak, bilo bi neverovatno neodgovorno ne uzeti u obzir koliko zračenje mobilnih predajnika menja zdrave funkcije mozga i podstiče konfuziju i razdražljivost.

Ali, kao što sve više naučnika istražuje ovo pitanje, možemo zaista zaključiti da je pad civilizacije ubrzan uz pomoć elektromagnetnog zagađenja koje dovodi do katastrofalnih posledica u celoj populaciji.

(Natural News, Dnevno)

Share this post: