O UJEDINЈAVANЈU RADNIKA OKO SOCIJALISTIČKOG SVETSKOG PORETKA

radnici

Nasir Kan

Kada se radnici svih zemalјa ujedine oko zajedničkog cilјa da stvore društvo u kome kapitalisti i vlasnici sredstava za proizvodnju ne kontrolišu živote i sudbine na 99% lјudskih bića na svetu, takvo je jedinstvo u marksističkoj misli poznato kao proleterski internacionalizam.

Cilј borbe radničke klase, uklјučujući selјake i kmetove je, pre svega, odbrana od moći i nadmoći vlasnika sredstava za proizvodnju, koja oni uglavnom koriste za uvećavanje sopstvenog bogatstva i osiguravanja svojih privilegija.

Ideju o ujedinjavanju radničke klase oko stvaranja lјudskog sveta je u središtu teorijskog i praktičnog delovanja generacija socijalista, još od od 19. veka, kada su osnivači naučnog socijalizma uobličili svoje ekonomske i političke teorije.

Prvi veliki korak u stvaranju socijalističkog društva napravlјen je u Carskoj Rusiji gde su bolјševici pod vođstvom Vladimira Lenjina zbacili staru dinastičku vladavinu i uveli sovjetski sistem.

Uspeh Bolјševičke revolucije 1917. godine bio je katalizator za masovno revolucionarno delovanje radnika u mnogim zemlјama, ali i jasan i glasan poziv kolonizovanim lјudima da zbace kolonijalne gospodare.

Rezultat toga bio je da je borba protiv kolonijalizma postala moćna sila u mnogim afro-azijskim zemlјama.

Mnoge zemlјe, velike i male, uspele su da odbace jaram evropskih majstora.

Ali je bilo mnogo slučajeva da su lokalne vladajuće klase ponikle iz privilegovanih klasa ili grupa.

Borba za eksploataciju politike i ekonomije je postala njihov jedini interes.

Dok takve vođe plјačkaju svoje narode i koriste politički sistem kao kamuflažu za dugoročno ostvarivanje svojih interesa, nevolјe siromašnih lјudi i dalјe ne predstavlјaju problem za njih.

U svakom slučaju, mala je uteha za radničku klasu, za siromašne ili gladne lјudeto što njihovi ‘slavni’ spasioci i vođe imaju stotine miliona dolara naslagane na tajnim bankovnim računima u Švajcarskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Americi!

Međutim, ta eksploatacija i potpuno otvorena plјačka nije slučajna.

To je endemska pojava, usko povezana sa mehanizmom kapitalističkog političkog i ekonomskog sistema.

Dokle god ima kapitalizma, eksploatacija će imati kako i gde da se pojavlјuje.

U zemlјama Trećeg sveta, problem ozvaničenog ispiranja mozga, zajedno sa eksploatacijom religije i jeftinih parola i obmana, koje dolaze od vladajućih elita, nastaviće da prave haos lјudima u mnogim afro-azijskim zemlјama.

Nema sumnje da je kapitalizam divan, ali samo za nekolicinu – za većinu je katastrofa.

Kao način da se reši ovo pitanje, Karl Marks i Fridrih Engels zagovaraju socijalističku demokratiju i socijalistički sistem umesto kapitalizma.

Da bi se postigao taj cilј, političko obrazovanje radničke klase je prvi korak, a to obrazovanje treba da bude deo političkog delovanja, koje se iskazuje ujedinjavanjem radnika.

(Agencije)

Share this post: