Početna POGLEDI ОVАKО ЈЕ VЕLIKI PАТRIЈАRH PАVLЕ ŠОKIRАО ŠЕFА UЈЕDINЈЕNIH NАCIЈА: PОSLЕ PЕT SЕKUNDI VRЕMЕ ЈЕ STАLО – ЈЕDNА RЕČЕNICА SVЕ IH ЈЕ ОSTАVILА BЕZ TЕKSTА! (VIDЕО)