Početna POGLEDI Postoje neki znakovi i karakteristike koje bi mogle da ukažu na to da ste natprosečno inteligentni