Početna POGLEDI PRECESIJA SIMULAKRUMA – Simulakrum nije nikad ono sto prikriva istinu, nego istina prikriva da je nema!