PRVI PUT U ISTORIJI SAD, BELCI MANJINA!

Prema podacima Američkog Popisnog Biroa, po prvi put u istoriji Amerike rasne i etničke manjine nadmašuju belu većinu. „Beli porođaji“ čine manje od polovine dece rođene u zemlji.

Novi popis iz 2011.godine otkriva da dosadašnji pripadnici manjina kao Latino-Amerikanci, crnci, Azijati i oni mešane rase imaju 50,4%, Hispanci 26%, crnci 15%, a oko 4% Azijata. Čisto belih ima 49,6%.

Istraživanje takođe pokazuje pad nataliteta kod svih pripadnika jer su mnoge žene odložile rađanje zbog ekonomske krize koja je obuhvatila Ameriku.  U svakom slučaju, pad nataliteta je bio procentualno veći kod belaca u odnosu na manjine.

Prosečna starost za rađanje se takođe pomerila, tako da žene koje su bele rađaju sa 42 godine, dok Hispano žene rađaju sa 27 godina. Tako da, zajedno sa Azijatima čine dve najbrže rastuće manjinske grupe. Natalitet kod Hispanaca je sedam rođenih za jednog preminulog.

Uveliko, manjinske populacije prelaze 50% u nekim državama Amerike, kao Havaji, Kalifornija, Novi Meksiko, Teksas i Kolumbija. A okruzi drugih država imaju tendenciju da ih prate.

Neki, sve ovo gledaju kao na veliku prednost. Profesor politike, planiranja i demografije govori o primeru evropskih naroda sa društvima koji imaju nizak nivo imigranata, i sada imaju mladu populaciju koja je suviše mala da bi podržala starosnu grupu.

„Ako Amerika zavisi samo od bele knjige rođenih, mi bi već bili mrtvi. Bez doprinosa od svih manjinskih grupa, mi bismo postali preopterećeni starim ljudima“, dodao je on.

Ovo su međutim, alarmna zvona za neke stručnjake koji već sada govore da će širenje pripadnika manjina doneti široke implikacije na ekonomiju zemlje, politički život i  identitet.

Njujork Tajms u vezi ove situacije objavljuje da je najhitniji aspekt promena obrazovanja. Viša stručna sprema postala je najvažniji element za uspeh u današnjoj ekonomiji, ali crnci i Latinosi zaostaju u  ovom aspektu mnogo iza belaca.

Kodirektor imigracionih studija na Njujorškom Univerzitetu takođe naglašava da je edukacija manjina od ključnog značaja za budućnost. Bilo je potrebno nekoliko generacija imigranata da se asimiluju kroz obrazovanje. Amerikanci u današnje vreme ne mogu sebi priuštiti da čekaju tako dugo, ako žele da se takmiče sa zemljama poput Kine.

autor: Vestinet.rs

 

Share this post: