RUSIJA UZVRAĆA AMERICI: MOĆNIJE ORUŽJE OD ATOMSKE BOMBE POSTOJI

Zna se da je Amerika decenijama radila na  moćnijem oružju nego što je atomska bomba. Postoje svedočenja koja o tome govore, ali to oružje još nije viđeno jer se čuva kao najskrivenija tajna na planeti. Rusija je u stopu pratila američku vojnu industriju i sada dolaze vesti da i ona poseduje slično oružje.

Ruski naučnici i inženjeri spremni su da naprave superprecizno oružje koje će po ubistvenosti moći da se uporedi sa nuklearnim, saopštio je akademik Georgij Rikovanov, naučni šef Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za tehničku fiziku.

Superprecizno oružje odavno postoji“ – istakao je ovaj akademik Ruske akademije nauka.

Ukazao je da su prilično davno napravljeni sistemi gde se za navođenje koriste posebne karakteristike ciljeva – povećani odsjaj u radarskom dijapazonu (dužina talasa elektromagnetnog zračenja od 1 do 10 sm), osvetljavanje cilja laserskim zracima, nakon čega glava za samonavođenje „hvata“ odbijeni signal i sl.

„Sada imamo ambiciozniji zadatak – da pogodimo bilo koji konkretno zadati cilj sa distance veće od 100 kilometara. Ranije se, zbog manje preciznosti projektila koji je trebalo da uništi cilj, na takvoj distanci koristilo nuklearno oružje“.

Sada su atomske bombe dobile alternativu.

„Pretpostavimo da je nepreciznost našeg oružja manja od 10 metara. U tom slučaju cilj može biti uništen i izbačen iz stroja uništenjem najosetljivijeg ili najvažnijeg njegovog dela običnim eksplozivom. U tom slučaju se precizno oružje po svojoj efikasnosti približava nuklearnom“ – rekao je akademik Rikovanov.

„Mogu da vas umirim – nastavio je naučnik – imamo sve neophodne tehnologije: napravljeni su inercioni navigacioni sistemi, sistemi upravljanja i globalnog pozicioniranja (GLONASS), a proizvodi se i mikroelektronika sa dovoljnim stepenom integracije za realizaciju ovog zadatka. A što je najvažnije, imamo stručnjake koji su u stanju da izvrše postavljene zadatke“.

Odgovarajući na druga pitanja, Rikovanov je izneo stav da „odsad i u dogledno vreme nije neophodno da se obavljaju nuklearna testiranja u prirodi“.

Testiranje novog naoružanja, napomenuo je ruski naučnik, sada se obavlja pomoću kompjuterskog modeliranja i drugih eksperimenata.

Potrebno je izgraditi nove eksperimentalne naprave i pomoću njih stvoriti uslove koji su bliski termonuklearnoj eksploziji“ – rekao je Rikovanov.

„Vlada naše zemlje je već donela odluku da se jedna takva naprava izgradi. Imam u vidu platformu za lasersku termonuklearnu sintezu čija je izgradnja planirana u Sarovu. Nadamo se da će stručnjaci iz Sarova i Snežinska još uspešnije obavljati svoje eksperimente“ – istakao je ruski akademik.

On je takođe govorio o perspektivama naučne saradnje sa američkim nacionalnim laboratorijama.

„Ranije smo obavljali zajednička istraživanja u oblasti dinamičkih svojstava materijala, gustine visokotemperaturne plazme i matematičkog modeliranja“ – istakao je naučnik.

„Najverovatnije će radovi u ovim oblastima biti nastavljeni. Ne isključujem da ćemo uspeti da organizujemo saradnju i u oblasti inercione termonuklearne sinteze“ – izjavio je Rikovanov.

I dodao: „Nadam se da će saradnja biti nastavljena u eksperimentalnim istraživanjima i na platformama NIF za lasersku termonuklearnu sintezu koje funkcionišu u Livermorskoj laboratoriji“.

U poslednje vreme razgovori o superpreciznom i nuklearnom oružju vode se u kontekstu sistema „globalnog munjevitog udara“ koji je lansirala Amerika.

Potpredsednik ruske vlade Dmitrij Rogozin rakao je da se „može eksperimentisati do mile volje, da se nuklearno oružje postavlja na strateške nosače, ali treba imati u vidu da ćemo mi -ako nas napadnu – nesumnjivo pribeći u određenim situacijama pomoći nuklearnog oružja“.

Rogozin je istakao da je Rusija spremna da odgovori na novu američku koncepciju jer ne može sebi da dozvoli da bude u drugom naučno-tehničkom redu onda kada se aktivno radi na razvoju superprecizih sredstava i suprsoničnih tehnolgija, kao i novih materijala koji za sobom povlače razvoj superpreciznog oružja.

Rogozin je istakao da je iluzija da će Rusija likvidirati svoj nuklearni potencijal.

 (Fakti)

Share this post: