RUSKI BIOLOZI: LEK DIREKTNO U ĆELIJE RAKA

laboratorija

Ruski biolozi su našli način da brzo i precizno prebace lekove protiv raka u mutiranu ćeliju i da unište njeno jezgro.

I napravisli su „transportna sredstva“ u tu svrhu. Ono može da pomogne pri mnogim vrstama raka. Pri tome nuspojave se svode praktično na nulu.Grupa naučnika akademskog Instituta za biologiju gena u Moskvi pod rukovodstvom profesora Aleksandra Soboljeva pronašla je modulni nanotransporter.

On predstavlja jedan veliki molekul i sastoji se od raznih modula koje je lako zameniti u zavisnosti od zadatka. A to znači da može da se prebacuje na razne tipove oštećenih ćelija i da prenosi razne lekove.

Sada u laboratoriji Soboljeva postoji skup modulnih nanotransporetera koji mogu da prebacuju lekove u oštećene ćelije priliom raka glave i vrata, tumora nervnog sistema i mokraćne bešike.

Jedan od modula nanotransportera prepoznaje ćelije koje su mete. Pri tome on određuje konkretni deo u koji treba da bude prebačeni lek da bi se postigao maksimalni efekat.

Važno je da u takvom slučaju za razaranje mutirane ćelije bude iskorištena minimalna doza preparata, to ozbiljno smanjuje nuspojave, koje su obično svojstvene lekovima protiv raka.

Prepoznavanje ćelije i pronicanje u nju može da se spoji zahvaljujući transportnim sistemima koji postoje u svakoj ćeliji, između ostalog ćeliji raka.

Radi se o specifičnim belančevinama, receptorima koje mogu da od mnošta molekula koji se približe ćeliji prepoznaju potrebni, pridruže ga sebi i pošalju u ćeliju. Rad takvih receptora je već prilično proučen i na njih tačno može da se računa, kažu biolozi.

Druge belančevine unutar ćelije raka osiguravaju premeštanje nanotransportera do konačnog mesta – jezgra. Takav „jezgrovit“ udar lekovima po oboleloj ćeliji je brzo razara.

Kako bi se varirali preparati u zavisnosti od tipa ćelija na koje se nišani mogu se lako zameniti moduli nanotransportera.

Predklinička ispitivanja pokazala su efektivnost rada ruskog pronalaska. A ako on da dobar rezultat i prilikom klinički proba, mogu da ga primene odmah u mnogim granama medicine.

I nesumnjivo u dijagnostici, za transport supstanci koje su potrebne za istraživanje ćelija.

Olga Sobolevska

Glas Rusije

 

Share this post: