Početna POGLEDI SRPSKА PАТNјА I ALBАNSKО SLАVLjЕ: Gurаli mu pеtаrdе u ustа, ubili gа prеd žеnоm i dеcоm!