Početna POGLEDI ŠTA SE DEŠAVA SA NAŠOM PLANETOM: BROJ DŽINOVSKIH VRTAČA SE DRAMATIČNO UVEĆAVA