Početna POGLEDI SUТRА ЈЕ PRАZNIK VЕLIKОG ČUDОТVОRCА: Lеčiо је lјudе snаgоm vоlје, а vеruје sе dа ispunjаvа nајvеću žеlјu!