Sve stroža kontrola protoka gotovine: Ukidanje privatnosti plaćanja na pragu

Nagrada

Koliko je nazajažnjiv apetit zemalja „savremenog državnog uređenja“ kada su u pitanju kontrola svojih stanovnika, dominacija vladajućih struktura nad narodom i zatvaranje svih rupa u poreskom sistemu koje bi mogle da omoguće nekome da „ušićari“ dinar ili dva na račun državnog aparata, pokazuje nam Francuska svojim najnovijim demokratskim „dostignućima“.

Veliki broj svetskih vlada, naročito u zapadnim zemljama, pokazuje sve veće interesovanje za uplitanje u neometano trošenje novca svojih građana u obliku gotovine. Najveća prednost keša u odnosu na „plastični novac“ sastoji se u tome da on korisniku pruža određenu dozu privatnosti, i uglavnom ga je, uz određenu nadoknadu, jednostavno zameniti za drugu valutu.

Promet zlata, koje takođe poseduje pomenute osobine gotovine, stavljen je pod strogu kontrolu velikog broja država, a mnogi savremeni ekonomski eksperti počeli su da dovode u pitanje i njegovu realnu vrednost u ekonomiji i označili ga kao „zastarelo“.

Uprkos pokušajima nekih zapadnih ekonomista da se zlato diskredituje, ono ipak opstaje. Pre svega zato što određene vlade ne mogu da ga „štancuju“ u nedogled sve dok ga potpuno ne obezvrede, kao što to rade sa papirnim novcem.

Nažalost, gotovina ne poseduje ovakve karakterstike, pa je papirni novac u prošlosti više puta bio štampan do besvesti. Pošast inflacije je pogodila mnoge zemlje, uključujući i našu, uništavajući živote mnogih porodica koje su u sekundi gubile sve što su celog života „kućile“, ako ne i kroz više generacija.

Pojavom „elektronskog novca“ (debitnih i kreditnih kartica, on-lajn bankarstva…) keš je zadržao jednu prednost u odnosu na ovu novu formu transakcija. a to je privatnost. Ali, kako stvari stoje, to će se ipak promeniti jer vlade širom zapadnog sveta sve više upiru pogled u gotovinu i pronalaze načine kako da zakonskim regulativama što više ograniče njegovu upotrebu.

Zemlja koja prednjači u ovim pokušajima je Francuska, koja uvodi nove regulative vezane za protok novca pod velom „borbe protiv terorizma“, termina koji zapadne Vlade već godinama zloupotrebljavaju kako bi uvele dodatne načine kontrole nad spstvenim stanovništvom.

Dakle, vest je sledeća: Počevši od septembra, Francuska će početi sa strožom kontrolom uplata i podizanja gotovine, a u „slobodnoj“ trgovini kešom neće moći da se obavi transakcija viša od 1.000 evra. Uz to, svako podizanje gotovine u iznosu od 10.000 evra i više, automatski će pokrenuti istragu u nekoliko vladinih agencija, a za konvertovanje više od 1.000 evra u neku stranu valutu Francuzi će morati da pokažu važeću ispravu i popune određeni formular.

Kako zapadna ekonomija već skoro celu deceniju stoji na staklenim nogama, ovakve i još gore restrikcije na slobodno korišćenje sopstvenih sredstava se očekuju i u drugim zemljama. Sve to će se, naravno, odvijati pod parolom „borbe protiv terorizma“, ali gledajući na sadašnje stanje stvari i neverovatnu sposobnost terorističkih organizacija da se prilagode svakoj promeni, koju su i same zapadne vlade više puta prznale, očigledno je da se iza ovakvih mera krije jedino namera za sve opsežnijom kontrolom sopstvenog naroda i onemogućavanje pojedinaca da u trenutku ekonomskog sloma obezbede svoja sredstva jačajući „neprijateljsku“ valutu.

(Pravda)

Share this post: