SVET JE NA PRAGU VALUTNIH RATOVA

Iduća godina će postati period valutnih ratova. U toj će borbi pobediti zemlja sa najslabijom valutom. Najverovatnije da će to biti SAD. Tokom poslednjeg vremena je Federalna rezerva počela odjednom tri programa novčanog ublaživanja ekonomije.

Drugim rečima, Amerika je ponovo počela da štampa novac. Razlog je očigledan: SAD su veoma zainteresovane da bi dolar ostao svetska rezervna valuta.

Problem je u sledećem: što više ima neke valute na svetskom tržištu, to je teže zemljama-paprtnerima, jer je u skladu sa zakonima ekonomije jeftina roba konkurentnija.

Dakle, što više novca štampa Federalna rezerva, više se učvršćuju kineski juan i japanska jena, što izaziva obrnuto reagovanje od strane partnera, – uveren je direktor Departmana analitičkih informacija agencije RBK Aleksandar Jakovljev.

Čvrsta jena pogađa krupne korporacije Japana, koje su izvoznici, uzimajući u obzir da japanska ekonomija davno ne demonstrira ozbiljan rast. Stopa Japanske centralne banke je na nuli.

Kriza 2008. godine i havarija na atomskoj elektrani Fukušima-1 su jako pogodile ekonomiju Japana. Već u toku 3 godine bruto-domaći proizvod Japana ne raste. Faktički se zemlja nalazi u recesiji. Već u toku skoro 6 meseci trgovinski bilans zemlje je ponovo deficitaran.

To je najduži period od 1980. godine. Zato novi japanski premijer optužuje američke i evropske regulatore za manipulacije sa kursom valuta. Verovatno, Federalna rezerva i Evropska centralna banka nemaju za cilj da pobede Japan u tom ratu, – smatra direktor Instituta strateškog planiranja i prognoziranja Aleksandar Gusev.

Reč nije o učvršćivanju dolara, jer zemlje, među kojima i Rusija, prelaze u svojim trgovinskim odnosima na regionnalne valute. Ti papiri danas faktički nisu obezbeđeni resursima. Međutim, mehanizam radi. Danas se održava takmičenje dva valutna sistema – sistema EU i rezervnog finansijskog sistema SAD.

Prema mišlenju mnogih analitičara, Evropljani su se slučajno našli pod kritikom japanskog premijera. Reč je o tome da ECB ne može da štampa evro u velikim količinama, jer bi to odmah uništilo nekoliko ekonomija evrozone. Međutim, taj je proces ipak realan, – komentariše direktor Departmana analitičkih informacija RBK Aleksandar Jakovljev.

Razumljivo je, dok postoji konkurentna borba na svetskim tržištima, dok postoje otvorena globalna tržišta, regulatori će se boriti za to da bi njihova roba bila konkurentna; da bi se njihovim valutama manipulisalo u korist države. Prirodno je da će to voditi određenim konfliktima. To je suština savremenog valutnog tržišta.

Izlaz iz takve situacie je samo edan: prelaz na novi sistem uzajamnih obračuna. Danas u svetu postoji samo jedna alternativa novca – SDR ili «specijalno pravo pozajmljivanja».

Taj ekonomki instrument obuhvata dolar, evro, funt i jenu. Međutim, na samitu Velike dvadesetorice pre dve godine su tu alternativu odbili. Tokom prethodnog samita u Briselu su ponovo diskutovali o tome, ali konsenzus nisu postigli.

Međutim, svi su priznali da je Breton-Vudski sporazum prevaziđen, svet stoji na pragu stvaranja nove svetske valute.

 

Glas Rusije

Share this post: