TAJNE BIBLIJE: MATEMATIKA I BIBLIJA

U jesen 1899. godine magazin New York Sun je posvetio dobar deo jedne stranice svog nedeljnog izdanja diskusiji o istinitosti Biblije.

Tog datuma je odštampano pismo jednog čitaoca (potpisao se kao V.R.L.) u kojem je on negirao Bibliju koristeći često pobijane “argumente” i izazivao “nekog šampiona religije da uđe u arenu časopisa New York Sun” i ponudi čitaocima neke činjenice u odbrani Biblije.

Doktor matematike Ivan Panin nije video magazin New York Sun godinama, ali na njegovom putu iz Južnog Fremingema u Grafton, Masačusec, jedna kopija ovog magazina od tog datuma, ostavljena na praznom sedištu u vozu, pala mu je u ruke. Na taj izazov odgovoreno je pismom koje ćete moći da pročitate u nastavku.

To pismo je ponovo štampao Ivan Panin u jednom pamfletu od nekih 50 strana, sa grčkim tekstom biblijske knjige Jevanđelje po Mateju, 1. poglavlje, 1-17. stih, i rečnikom za njega, koji je omogućavao pismenom čitaocu da proveri njegove tvrdnje. Sledi tekst pisma, a kasnije i pamfleta:

“Gospodine uredniče, u današnjem broju magazina New York Sun gospodin V.R.L. poziva nekog ’šampiona religije da uđe u arenu časopisa New York Sun i da mu ponudi neke činjenice’. Iznosim samo neke činjenice:

1) Prvih 17 stihova Novog Zaveta sadrže Hristov rodoslov. On se sastoji iz dva glavna dela: stihovi 1-11 pokrivaju period od Avrama, oca izabranog naroda, do egipatskog ropstva. Stihovi 12-17 pokrivaju period od ropstva do obećanog Spasitelja, Hrista.

Ispitajmo prvi deo ovog rodoslova. On sadrži 49 različitih reči ili 7×7 reči. Ovaj broj je sam sedam (osobina 1 ) sedmica (osobina 2), a zbir njegovih činioca su 2 sedmice (osobina 3).

Od ovih 49 reči, 28 ili 4 sedmice počinju samoglasnikom, 21 ili 3 sedmice počinju suglasnikom (osobina 4). Dalje, ovih 49 reči imaju 266 slova, ili 7x2x19 = 7×38. Ovaj broj je po sebi 38 sedmica (osobina 5), a zbir njegovih činioca je 28, ili 4 sedmice (7x2x19 = 266; 7+2+19=28) (osobina 6), dok je zbir njegovih cifara 14, ili 2 sedmice (266; 2+6+6=14) (osobina 7).

Od ovih 266 slova, 140 ili 20 sedmica su samoglasnici, a 126 ili 18 sedmica su suglasnici (osobina 8).

To znači, kao što je broj reči u tom rečniku proizvod broja 7, tako je i broj njegovih slova proizvod broja 7; upravo kao što je zbir činioca broja reči proizvod broja 7, tako je i zbir činioca broja njegovih slova proizvod broja 7. I upravo kao što je broj reči između samoglasničkih i suglasničkih reči deljiv sa brojem 7, tako je i njihov broj slova, između samoglasnika i suglasnika, deljiv sa sedmicama.

Dalje, od ovih 49 reči, 35 ili 5 sedmica javljaju se više od jednom; a 14, ili 2 sedmice javljaju se samo jednom (osobina 9); sedam njih se javlja u više od jednog oblika, a 42 ili 6 sedmica javljaju se samo u jednom obliku (osobina 10).

Među delovima teksta, ovih 49 reči su podeljene ovako: 42 ili 6 sedmica su imenice, 7 nisu imenice (osobina 11). Od imenica, 35 ili 5 sedmica su vlastite imenice, 7 su zajedničke imenice (osobina 12).

Od vlastitih imenica, 28 su muški preci Hrista, a 7 nisu (osobina 13). Štaviše, ovih 49 reči su raspoređene ovako: reči koje počinju slovima alfa-epsilon (a-e) ima 21 ili 3 sedmice; zeta-kapa (z-k) 14 ili 2 sedmice; mi-hi (m-h) takođe 14 (slovima lamda, psi i omega ne počinje nijedna od ovih reči).

Nijedne druge grupe sedmica, koje se zaustavljaju na kraju jednog slova, ne mogu se napraviti pomoću ovih 49 reči; grupe sedmica se zaustavljaju samo na ovim slovima i ne na drugima. Slova alfa, eta, zeta, kapa, mi, hi su slova 1, 5, 6, 10, 12, 22 grčkog alfabeta, a zbir ovih brojeva (zvanih mesne vrednosti) je 56 ili 8 sedmica (osobina 14).

Ovo nabrajanje numeričkih fenomena ovih 11 stihova ne počinje da bude iscrpivo, ali je dovoljno pokazano da bi se objasnilo da je ovaj deo rodoslova konstruisan po jednom razrađenom planu sedmica. Verovatnoća da je ovo nastalo slučajno je 1 : 714 = 1 : 678.223.072.849 ili 1 : skoro 700 milijardi., što je praktično nemoguće.

Ako gospodin V. R. L. može da napiše poglavlje kao što je ovo, isto onako prirodno kao što Matej piše, ali tako da ono sadrži u nekih 500 reči toliko mnogo isprepletenih, a ipak skladnih numeričkih osobina, u recimo, preostalom delu svog života – koliko god da je on sad star ili neki njegov potomak, ako on to uopšte ovako postigne, to će zaista biti čudo nad čudima.”

U sledećim tekstovima ćemo nastaviti da objavljujemo rezultate istraživanja Dr Ivana Panina.

 

Više informacija možete pronaci u knjizi “Tajne Biblije” koju možete nabaviti u knjižari Sinaj sa linka: www.knjizarasinaj.com

ili na telefon 064/91-91-478

 

Nikola Marković

Vestinet.rs

Share this post: