U TURSKOJ PRONAĐENA BIBLIJA NAPISANA NA DIJALEKTU KOJIM JE GOVORIO ISUS

Iako je rukopis star više od 1.500 godina već pocrneo od vremena, na kožnim stranicama sasvim jasno se vide zlatna slova. Stručnjaci kažu kako je relikvija izuzetno dobro očuvana jer je načinjena od posebno obrađene kože.

Biblija stara više od 1.500 godina i napisana na aramejskom jeziku kojim je govorio Isus Hrist, izložena je u Etnografskom muzeju u Ankari, osam godina nakon što je u policijskoj akciji bila oduzeta krijumčarima, a potom u tajnosti čuvana u muzejskom depou.

Iako je rukopis vremenom pocrneo na kožnim stranicama sasvim jasno se vide zlatna slova. Stručnjaci kažu kako je relikvija izuzetno dobro očuvana jer je načinjena od posebno obrađene kože. Njena vrednost procenjuje se na 28 miliona američkih dolara.

 

Vatikan zatražio dozvolu za veštačenje

Nakon što je bila oduzeta krijumčarima starina u jednom mestu na turskom delu Kipra, prevezena je i uskladištena u Etnografski muzeju u Ankari. Tamošnji stručnjaci utvrdili su njenu starost i procenili joj vrednost.

Budući da se vlasnik u međuvremenu nije oglasio, ovaj rukopis Biblije proglašen je kulturnim nasleđem i izložen u muzeju

Stručnjaci se, međutim, razilaze u procenama starosti, ali i same autentičnosti ovog rukopisa, a Vatikan je Turskoj uputio službeni zahtev za veštačenjem.

 

Ko su stvarni autori Biblije otkriće novi softver

 

Program može s vrlo velikom preciznošću odrediti je li tekst pisao jedan ili više autora te je ispremeštani tekst Biblije u svega nekoliko minuta podelio u odgovarajuće celine.

Izraelski stručnjaci napravili su računarski program koji analizira stil i odabir reči u pojedinim delovima teksta, a softver može s velikom preciznošću utvrditi je li ga pisao jedan ili više autora.

Iako se možda ne čini spektakularnim „običnim smrtnicima“, softver je naime primenjen tokom analize Biblije, a potvrdio je ono što se oduvek i sumnjalo. Bibliju je pisalo nekoliko autora. Program se u 90 posto obrade teksta „složio“ s analitičarima koji su stotinama godina ručno proučavali tekst.

Do sada su istraživači Biblije delili Sveto pismo na dva dela – jedan za koji veruju da ga je napisao jedan ili grupa autora, a koji se naziva „svešteničkim predanjem“ i drugi, koji pripada „nesvešteničkom predanju“.

 

Moćniji od ljudskog uma

Primenom novog softvera potvrđena je identična podela teksta, a program je obavio u svega nekoliko minuta ono što su istraživači radili stolećima.

Studija je predstavljena prošle nedelje u SAD-u, a saopšteno je kako bi oni delovi u kojima analiza programa odudara od one erudita koji su je ranije obrađivali, mogla otkriti nove i zanimljive informacije o autorima Svetog pisma.

Iako su se i do sada razni programi koristili za proučavanje Biblije, ovaj je softver jedinstven jer naučne kriterijume primenjuje pomoću tehnološkog alata koji je znatno moćniji od ljudskog uma.

Na početku projekta napravljen je test i to tako da su izmešani delovi teksta Biblije, a algoritam je gotovo nepogrešivo tekst razvrstao u odgovarajuće celine.

 

 

Share this post: