VATIKAN SE ZAGLAVIO NA BALKANU ZBOG PRAVOSLAVLJA

 

Zašto se i danas svi najmoćniji državnici klanjaju papi? Odakle takvo strahopoštovanje pred papom pokazuju ljudi koji komanduju ogromnim vojskama (Vatikan nema vojsku), arsenalom najubojitijeg oružija (Vatikan nema oružije), kontrolišu globalne finansijske tokove (Vatikan nema svoju monetu i centralnu banku), imaju svoje obavaštajne službe (Vatikan je nema, valjda…)?

Ako svi ovi ljudi veruju u moć boga, zašto im je potrebno toliko oružije? Zar im nije jednostavnije da molitvom privole svevišnjeg da na zemlji zavlada mir, demokratija, pravda, a teroristi da budu kažnjeni od boga? Jer bog sve vidi, zar ne?

Ili su svi oni došli kod rimokatoličkih velikodostojnika da traže oproštaj zbog desetina hiljada ljudi koje su pobili svojim bombama ili zbog stotina miliona ljudi širom sveta koje su opljačkali svojom imperijalističkom monetarnom politikom?

ROMUL, po kome je Rimsko Carstvo dobilo svoje ime, bio je osnivač tog carstva i prvi rimski car. Ujedno, njegovo ime, ime ČOVEKA, je i ime CARSTVA, a svaki građanin tog carstva nosi isto ime – RIMLJANIN. Jovan je pisao Knjigu Otkrivenja na grčkom jeziku kada nam je rekao da IZRAČUNAMO broj zveri, zbog čega to ime i broj 666 treba potražiti u jeziku koji Biblija priznaje, a ne u latinskom. Svima su nam poznati rimski brojevi, slova koja označavaju brojeve i svako zna da je I=1, V=5, X=10 i tako dalje.

Međutim, mnogo ljudi ne zna da i grčki jezik, na kome je napisana Knjiga Otkrivenja, ima slova koja označavaju brojeve. Rimljanin se na grčkom kaže “LATEINOS”, što znači “Latin” ili “ime Latijuma (Lacija)” (regiona odakle Rimljani vuku svoje poreklo i jezik).

I reč “Lateinos” znači “RIMLJANIN”. Na grčkom je slovo L oznaka za broj 30, A za 1, T za 300, E za 5, I za 10, N za 50, O za 70, S za 200. Saberite te brojeve. Njihov zbir iznosi tačno 666! Zaista nije slučajno da ime CARSTVA, ime njegovog osnivača i prvog CARA i ime svakog čoveka u tom carstvu iznosi tačno 666! Bibliјa uzvisuјe Boga i čoveku određuјe njegovo pravo mesto, zato јe trebalo da njene svete istine ostanu sakrivene i zabranjene.

Tu logiku јe prihvatila Rimska crkva. Stotinama godina širenje Bibliјe bilo јe zabranjeno. Narodu niјe bilo dopušteno da je čita, ili јe ima u svoјim kućama, a nesavesni sveštenici i crkveni velikodostoјnici tumačili su јe tako da podrže svoјe zahteve.

Tako јe došlo do toga da papa bude opšte priznat kao namesnik Božјi na Zemlji koјi ima vrhovnu vlast nad crkvom i državom. Taјna bezakonja razviјala se malo po malo, naјpre kradom i tiho, a kad јe oјačala i zadobila vlast nad ljudskim umovima, pokazala јe sve otvoreniјe svoјe lažno i bogohulno delo.

Gotovo neosetno, mnogobožački običaјi prokrčili su sebi put u hrišćansku crkvu. Duh kompromisa i prilagođavanja svetu bio јe za izvesno vreme obuzdavan žestokim gonjenjima koјe јe crkva podnosila od strane mnogoboštva.

Ali, kada јe progonstvo prestalo, i hrišćanstvo ušlo u carske dvorove i palate, onda јe ono zamenilo skromnu јednostavnost Hrista i Njegovih apostola sјaјem i gordošću mnogobožačkih sveštenika i vladara, i umesto Božјih zahteva, uvedene su ljudske teoriјe i predanja.

Ovaј ogroman sistem lažne religiјe јe remek delo Sotonske sile – spomenik njegovih nastoјanja da sedne na presto i da upravlja Zemljom po svoјoј volji. Prevara, lakomstvo i porok svuda su preovladavali. Ljudi se nisu ustezali ni od kakvog zločina koјim bi mogli postići bogatstvo ili položaј.

Palate papa i sveštenika pružale su prizore naјgnusniјeg razvrata. Neke pape bile su krive za takve zločine da su svetski vladari pokušali da obore ove crkvene velikodostoјnike kao čudovišta isuviše gnusna da bi se podnosila na tom uzvišenom položaјu. Vekovima niјe bilo napretka u znanju, umetnosti i civilizaciјi. Moralna i intelektualna paraliza pogodila јe hrišćanski svet.

Vatikan smatra pravoslavce glavnim krivcem što se “zaglavio”na Balkanu pa ne može da krene ka osvajanju novih teritorija i obnovi Svetog rimskog carstva. Netrpeljivost Vatikana prvo prema Srbima a kasnije i prema srpskoj državi ima dugu predistoriju.

Ona je pojačana nakon osnivanja Kongregacije za propagandu vere. Vatikan je bio protiv stvaranja prve Jugoslavije i sve vreme izmedju dva rata radi na njenoj destabilizaciji, posebno posle formiranja katoličke organizacije Križari.

U toku Drugog svetskog rata aktivno saraduje s tzv. Nezavisnom Državom Hrvatskom. Katolička crkva na čelu sa Svetom stolicom potpomaže masovna prekrštavanja i likvidacije Srba odnosno blagonaklono gleda na HOLOKAUST koji se sprovodi u NDH.

U poslednjoj jugoslovenskoj krizi aktivno potpomaže u razbijanju druge Jugoslavije. Rimokatolička crkva je predvodila i stvarala klero-nacionalnu ideologiju NDH i najznačajniji je činilac hrvatske nacionalne sudbine.Monstruozni plan Starčevića da trećinu Srba treba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu proterati, Hrvati su u potpunosti realizovali devedesetih godina i za to od Zapada nagrađeni priznavanjem obnovljene NDH.

Hrvatski nacionalni, državotvorni, kulturni i religiozni korpus građen je decenijama na neoustaškim tradicijama prethodne NDH. Pred izbore, jedan od komandanata u Jasenovcu Dinko Šakić, izjavio je na Hrvatskom radiju: „Mi smo svoj posao u Jasenovcu delimično završili, na vama je da završite ostalo“.

Nemojte zaboraviti da je iz Hrvatske 1945. god. krenulo u emigraciju 500.000 ljudi, čitave ustaške porodice. Pacovskim kanalima išle su zloglasne ustaše. Oni su nesmetano izašli, nije bilo ni reči o njihovom kažnjavanju.

Nakon bekstva ustaše su se konsolidovale i organizovale u društvene i vojne organizacije. Imali su vojne kampove u Australiji, o čemu postoji ogromna pisana građa od strane samih ustaša. Oni su sačinili jasan program u Argentini, dok je još Pavelić bio živ, koji je bio potpuno na liniji programa iz 1941. god.

Ustaše su se vojno pripremale za trenutak kada će se vratiti u Hrvatsku i nastaviti svoje delo. Njihove organizacije se vraćaju u Zagreb 1990. god. formalno se raspuštaju a članstvo se uključuje u postojeće legalne političke stranke – HDZ, Stranka prava itd. Ustaše se dakle uključuju u političke procese.

U građanskom ratu 1991. god. kristalno jasno se mogu izvući elementi genocida. Konačno je proteran kompletan srpski živalj. „Oluja“ i „Bljesak“ su tipični primeri genocida. Dakle, 1995. god. je konačno dovršen plan koji su oni postavili još 1941. god.

Kada su mu generali postavili pitanje šta je cilj ofanzive, Tuđman je bio precizan: „Naš cilj je jasan – eliminisati Srbe za svagda!“Rimokatolička crkva u Hrvatskoj je saučestvovala u genocidu nad srpskim narodom. Nemojte zaboraviti da je između 600 i 700 hrvatskih sveštenika izbeglo u emigraciju jer su bili direktno umešani u ratne zločine.

Katolička crkva u Hrvatskoj je od prvog dana bila na liniji secesije Hrvatske i imala je punu podršku Vatikana, posebno Pape Jovana Pavla II. Hrvatski nadbiskup je blagosiljao paravojne formacije koje su marširale preko Jelačićevog trga 1991. god. i krenule u borbu protiv Srba. Ceo Kaptol i Hrvatska Katolička crkva jednodušno su podržali i „ Oluju“ i „Blesak“.

Njihov glas se nije čuo kada su Srbi stradali. Ni jedan hrvatski sveštenik nije ustao i usprotivio se. Vatikan se uvek plašio prodora pravoslavaca prema Evropi i stalno je pokušavao da gurne pravoslavce što niže. Oni su znali da ako Slovenija bude samostalna, onda će Hrvati izgubiti svoj identitet i preći će na pravoslavlje, jer se zna da Hrvati jesu Srbi koji su izdali svoju veru.Hrvatska kao država nikad nije postojala.

Hrvati često falsifikuju svoju istoriju isto tako kao što su falsifikovalli takozvanu listu pakta konventa iz 1102. godine. To se danas na Zapadu zna i svi zapadni istoričari znaju da je to falsifitakat iz 15. veka, ali hrvatski istoričari ne žele da se to zna.

Posle Drugog svetskog rata Hrvati su izdali „Kadastre nacionali de Istri“, katalog svih porodica u Istri i sva prezimena koja se završavaju na „ić“ oni su ih hrvatizovali, svi su pisani kao Hrvati…. Srbi treba da slede jedini ispravni put, put Crkve, a ne da prate izdajnike i jajare.

Crkva je tokom cele svoje istorije, uključujući i XX vek, morala da ostavi po strani svoje primarne dužnosti, kako bi se aktivno uključila u borbu za ujedinjenje srpstva, u kojoj je sveštenik morao da bude i učitelj, i sudija, i da uzme pušku da brani sebe i svoju porodicu.Biti Srbin znači biti obavezno pravoslavac…

Svi oni koji se protive verskoj dogmi, kao temelju moralnog vaspitanja, predstavljaju sledbenike satane….

 

The Balcan Chronicles

Share this post: