VLADARI SVETA VERUJU DA IM ZAGAĐUJEMO I UNIŠTAVAMO PLANETU I ZATO SU ZAPOČELI REDUKCIJU GLOBALNE POPULACIJE

Danas, postoji više od 7 milijardi ljudi na zemlji. Za globalnu elitu, to je problem broj jedan. Većina nas ne provodi mnogo vrmena razmišljajući o tome – o problemima globalne populacije. Ali zato, za elitu, to je opsesija.

Mnogi od njih zaista veruju da mi uništavamo njihovu planetu i očajnički žele da prekinu reprodukciju na njoj.

Među elitom, stoji verovanje da je svet prenaseljen, i da to izaziva većinu naših glavnih globalnih problema, koje sada prelaze sve političke, kulturne i društvene granice.

Ova filozofija se izučava kao jevanđelje na većini zapadnih koledža i univerziteta na planeti. Od nedavno ovo potpomažu i Ujedinjene Nacije i Svetska Banka i Nacionalne Vlade širom sveta.

Kada većina ljudi pomisli na „prenaseljenost“, pomisli na Indiju, ali istina je da oni koji žive u Americi,  smatraju se za najgore prestupnike, jer američki životni stil „zagađuje“ našu planetu na veoma brz način.

Elita je uverena da ako redukuje globalnu populaciju, a da preostali ljudi koji budu živeli na planeti se prebace da žive samo na „održivi način života“, kako oni misle,  tako će moći da sačuvaju „njihovu“ planetu.

Sve češće se može čuti da je glavni uzrok klimatskih promena prenaseljenost planete, i ako želimo da planeta živi kontrola broja stanovnika je obavezna.

Ali drakonske mere koje bi bile potrebne da bi se postigao ovaj san, ne bi bile pogodne za većinu ludi na planeti. U stvari, ako su najradikalniji zagovornici kontrole populacije odredili svoj put, ostatak ljudi bi doživeo globalnu tiraniju, u razmerama  koje do sada nisu viđene.

Trenutno, većina ljudi koja živi u Zapadnom svetu, jednostavno nisu spremni da prihvate „prisilu“ populacijske kontrole, a globalna elita to zna.

U Kini se dešava nešto što je globalistima po volji.

U Kini danas, primenjuje se strog zakon koji propisuje rađanje samo jednog deteta, a žene su bukvalno izvlače iz domova, odvode na klinike za abortus, kada se otkrije prestup…

Kada se Ji Yeqing probudila, već je bila u sobi za oporavak.

Kineske vlasti su je izvukle iz njene kuće, vukli je niz stepenice, i za to vreme tukli i obuzdavali njenog muža, jer je pokušavao da joj pomogne.

Odvezli su je na kliniku za abortuse, zavezali za krevet i primorali na abortus.

Njeno prekršajno delo? Trudnoća sa drugim detetom, u suprotnosti sa strogim zakonima Kine, koji propagiraju samo jedno dete.

Da li je međunarodna zajednica osudila Kinu za ovakva dela?

Ne, ustvari Ujedinjene Nacije daju Kini nagrade za njihov zakon o redukovanju populacije.

U zapadnom svetu, takođe postoje veliki napori  da se smanji veličina porodice i na neki način „prisiljavaju“  se žene da izaberu da neće imati više dece. Ovi napori su uvek „dobrovoljni“.

Na jednom frontu smo već napravili korake bez presedana, redukovali smo globalnu plodnost, od prosečne 4.92 dece po ženi, 1950-tih godina, do danas, koja iznosi  2.56.

Ali ovo naravno nije dovoljno.  I svakako nije dovoljno brzo.

Za nekog, stvari nikada ne idu dovoljno brzo. Oni zaista veruju da čovečanstvo uništava planetu, i da oni bukvalno pokušavaju da „spasu svet“,  tako što će imati kontrolu nad globalnom populacijom.

Ali ovakvo mišljenje nije rasprostranjeno samo kod ovakvih radikalnih globalista.

Istina je da se „naučni izveštaji“ zalažu za kontrolu svetske populacije, i to se redovno pojavljuje u svim najvažnijim novinama širom planete….

Kada ste poslednji put videli članak koji je 100% suprotan od globalne kontrole populacije, i to još predstavljen u nekim od najčitanijih novina?

Nažalost, sadašnji planovi za kontrolu populacije imaju potpunu kontrolu nad zajednicom naučnika.

Filozofija da je zemlja prenaseljena, da ta prenaseljenost izaziva najveće probleme, smatra se za jevanđelje na većini američkih fakulteta i univerziteta.

Ako ovo pitanje nije ortodoksno, onda rizikujete da budete akademski bojkotovani.

Ovo na neki način pomaže da se objasni opsesija elite sa abortusima i „planiranjem porodice“.

Elita je odlučna u tome da vas ubedi da prekinite da se reprodukujete.

Iskreno veruju da su tu samo da bi pomogli da se „spase svet“  kada nas ubeđuju da imamo manje dece.

U stvari, količina novca koja se troši da se promoviše „planiranje porodice“ , i to širom sveta, je zapanjujuća.

Bil i Melinda Gejts su planirali da potroše 4 milijarde dolara za kontraceptivna sredstva, koje bi stigle u ruke preko 120 miliona žena do 2020. godine…

Melinda Gejts je nedano najavila da će uložiti 32 milijarde dolara, preko  Gejts Fondacijau kontrolu populacije.

Dok Melinda i Bil Gejts  svoje napore u kontroli populacije opisuju kao humanitarne, drugi u svetskoj eliti su više otvoreni po pitanju šta oni smatraju da bi trebalo da bude opšte pravilo.

U svom govoru o kontroli broja stanovnika koji je bio na Ju Tjubu dok nije uklonjen, Bil Gejts je zagovarao obavezu vakcinacije koja bi morala da smanji populaciju za 15 posto. Razmislimo, zar vakcinacija nije trebala da produžava život? To je za naivne, a mi znamo da je vakcina u suštini otrovna. To zna i Gejts pa je preporučuje za smanjenje broja stanovnika.

Finski ekolog Penti Linkola, pozvao je da shvati, da će ogromna većina ljudi biti ubijena, a ostatak sveta porobljen i kontrolisan od strane policijske države. Ljudi će tada biti nasilno sterilizovani, njihova kola konfiskovana a putovanja ograničena, samo za članove elite.

Godine 2010., Džejms Lavlok, tvorac hipoteze Gaia, izjavio je da „demokratija treba da se stavi na čekanje“, u borbi protiv globalnog zagrevanja i da „nekoliko ljudi koji imaju autoritet“  trebalo bi da vode planetu. On to opravdava tim da su ljudi previše glupi da bi odlučivali o svojim sudbinama.

Drugi međutim traže da pristalice nataliteta bez kontrole odgovore na jedno veoma važno pitanje a to je: Kako da se reši pitanje od opšteg značaja, jer 1,5 milijardi ljudi živi sa manje od 1.25 dolara dnevno. Drugačije rečeno: Ako želite svet bez kontrole rađanja onda rešite problem siromaštva.

Evo opšteg primera: U državi Niger u poslednjih 30 godina životni vek se drastično povećao, ali je sada u toku udvostručavanje broja stanovnika na svakih 20 godina. Proračuni su da će ta država imati do 2050. godine više od 70 miliona stanovnika. Stvar je u tome što ni u najboljim uslovima privrede ova zemlja ne može da obezbedi pristojan život ni za trećinu stanovnika. To je inače jak argument globalistima koji zagovaraju ne samo kontrolu rađanja nego i smanjenje populacije.

Postoji iznenađujući broj ljudi koji se zalaže za masovna ubistva i masovno porobljavanje za dobrobit planete.

Dejv Forman, suosnivač „Earth First“, jednom prilikom je izjavio da je smanjenje globalne populacije na 100 miliona ljudi na celoj planeti jedan od njegovih glavnih ciljeva…

Moja tri glavna cilja što se tiče naše planete su smanjenje ljudske populacije na 100 miliona ljudi, uništiti industrijsku infrastrukturu i videti divljinu, sa kompletnim vrstama (životinjskim i biljnim).

Nažalost, ova filozofija je zarazila američku Vladu. Milijarde su potrošene na promociju kontrole stanovništva širom sveta. Čak nije važno da li su republikanci ili demokrate u Beloj Kući.

Sama Amerika je po ovom pitanju veoma drastična. Postoji podatak da je u SAD od 1973 godine izvršeno više od 50 miliona abortusa.

Svetska banka prilikom davanja kredita zemljama u razvoju uslovljava vlade tih zemalja da moraju sprovoditi mere kontrole i smanjenja broja stanovnika.

Ako kojim slučajem, zemlja koja je tražila pozajmicu odbijeuslove Svetske banke, davanje kredita će biti stopirano.

Svetska banka,, izjavljuje da su ove smernice već primenjene u Jemenu i Nigeriji.

Kasnije, u ovom istom članku, možete pročitati kako UN, WHO i Svetska banka , kao i mnoge druge svetske organizacije rade zajedno, da bi pokrenule ovaj bolestan plan…

Svetska banka koristi finansijske instrumente, kako bi smanjila svetsku populaciju. Sa druge strane, Ujedinjene nacije garantuju politički legitimitet za politik depopulacije.

Fondacije razvijaju i prave vakcine protiv plodnosti , a GM hrana i Svetska zdravstvena organizacija, stara se o standardima zdravlja i distribucije.

Vladari sveta ipak na kraju, to moramo sa žaljenjem da kažemo, polako i sugurno odnose pobedu u svom naumu. Mi smo o tome već pisali na ovom mestu. Postoje načini kako se kontroliše priraštaj stanovništva ali i dužina života kao i dinamika smrtnosti. Kako se vrši trovanje stanovništva i vrši njihova kontrola o tome pročitajte OVDE.

Uz pomoć ove globalne konstrukcije, pažljivo konstruisane od vrha pa na dole,  diktatura na naučnoj osnovi se savija  oko celokupnog slobodnog čovečanstva.

Ideja da čovečanstvo uništava planetu i da moramo drastično da smanjimo broj stanovnika se neprestano populariše u današnje vreme. Milioni ljudi su poverovali u ovu priču širom sveta.

Konačno, ova filozofija će nas dovesti na putanju koja će završiti u apsolutnoj globalnoj tiraniji.

autor: Ivan Novak za Vestinet.rs

 

Share this post: