Zaboravite svoj san o kući na dva sprata na vašoj sopstvenoj zemlji

kuca porodica stan vlasnik

Svetska banka počiva na ekonomskoj grabljivosti. Klimatske promene su samo poslednja šema dizajnirana radi implementacije svetske vlasti, dok globalna elita traži efektivniji način da vlada i kontroliše svetsku populaciju i resurse. „Zaboravite svoj san o kući na dva sprata na vašoj sopstvenoj zemlji. Umesto toga, plan je da se zadovoljimo noćnom morom. Stvorite u sebi sliku grada sa veoma malo privatnih domova i masivnim zgradama sa stanovima. Mesto gde će ljudi živeti u zonama povezanim zagušenim autoputevima i kontrolisanim od strane nedodirljive vlade“.

Kartel globalističkih banaka za „razvoj“ je dao izveštaj „na temu potrebe za ekonomskom kolaboracijom u cilju pomaganja nacijama da se prilagode uticaju klimatskih promena“, izveštava UPI u petak.

Izveštaj su pripremile Afrička razvojna banka, Azijska razvojna banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Evropska banka za ulaganje, Inter-Američka razvojna banka i Svetska bankarska grupa, a pojaviće se na samitu UN povodom klimatskih promena u Njujorku sledeće nedelje.

Takozvane razvojne banke dobijaju novac iz finansijskih tržišta i od država koje su se „pretplatile“, odnosno drugim rečima od onih koji plaćaju porez u „bogatim“ ili „razvijenim“ državama.

Plan „zahteva mobilizaciju raznih finansijskih resursa, javnih i privatnih, bilateralnih i multilateralnih, uključujući alternativne izvore“, rečeno je u izveštaju.

Izveštaj poziva na Agendu 21, politike„održivog razvoja“ u cilju borbe protiv klimatskih promena koje je uzrokovao ljudski faktor, uključujući „guste gradove“. Karbonisti smatraju da „gusti gradovi dizajnirani da budu efikasni vode putu ka održivosti koji najviše obećava“.

Drugi „obećavajući putevi“ uključuju kontrolu dodeljivanja i raspodele vode, zabranu privatnog prevoza u korist „eko-svesnog načina prevoza“ i zabranu individualnog korišćenja prirode kako bi se zaštitio „biodiverzitet“.

Ukratko, „pametan rast“ i „biodiverzitet“ se svode na eliminisanje privatnog vlasništva i prava pojedinca. „Održivost“ se svodi na podržavanje globalne elite i stvaranje autoritativnog, globalističkog, diktatorskog aparata koji će kontrolisati živote milijardi ljudi.

Pod Agendom 21 ljudi „će živeti u krdima u ’ljudskim naseljima’ gde će biti zatvarani u visokim zgradama. Prava pojedinca, uključujući pravo na privatnu imovinu će biti oduzeta. Dokumenti Agende 21 Održivog razvoja pozivaju na smanjenje ljudske populacije sa 6,6 milijardi na jednu milijardu ljudi, tj. za 85%“, piše Majkl Šo.

Zaboravite svoj san o kući na dva sprata na vašoj sopstvenoj zemlji. Umesto toga, plan je da se zadovoljimo noćnom morom. Stvorite u sebi sliku Kine“, piše Nensi Torner, „posebno grad kao Peking sa veoma malo privatnih domova i masivnim zgradama sa stanovima. Mesto gde će ljudi verovatno živeti u zonama povezanim zagušenim autoputevima i kontrolisanim od strane nedodirljive vlade“.

Brazilska Kuritiba i kolumbijska Bogota se pominju kao dobri primeri u izveštaju za ostvarivanje Agende 21.

„Daleko od idilične utopije, Kuritiba se suočava sa istim problemima kao i metropolisi širom sveta, uključujući gužve, siromaštvo, zagađenje i ograničena javna sredstva“, piše Tim Gnatek. Grad je, međutim, ustanovio „master plan“ po stilu Agende 21 kako bi „očistio okolinu i rešio siromaštvo“.

Kolumbija ima jednu od najgorih statistika siromaštva u Latnskoj Americi i jedan od najslojevitijih društvenih sistema u svetu. Više od trećine populacije živi ispod granice siromaštva, što je oko dolar na dan.

Kolumbija je više žrtva finansijske klase koju predstavljaju Svetska banka i njene razvojne banke, nego što je žrtva navodnih klimatskih promena.

„Kao rezultat politike sponzorisane od strane Svetske banke i MMF-a, prihod po glavi stanovnika u Kolumbiji je potonuo sa 2,716 dolara u 1997. godini na trenutni nivo od 1,890 dolara. Između 1997. i 2000. godine, procenat Kolumbijaca koji žive u siromaštvu se povećao sa 50,3 na 60%“, primetio je Toni Avirgan.

Svetska banka počiva na ekonomskoj grabljivosti. Klimatske promene su samo poslednja šema dizajnirana radi implementacije svetske vlasti, dok globalna elita traži efektivniji način da vlada i kontroliše svetsku populaciju i resurse.

(Webtribune.rs)

Share this post: