Blagajniku SPC 9 godina zatvora za proneveru 1,1 miliona evra

patrijarsija-beograd

Apelacioni sud u Beogradu povećao je za dve godine kaznu zatvora bivšem blagajniku Srpske pravoslavne crkve (SPC) Srbislavu Žikiću i pravosnažno ga osudio na devet godina i tri meseca, jer je iz blagajne SPC proneverio oko 1,1 milliona evra, kao i zbog nedozvoljenog držanja pištolja.

Tom odlukom preinačena je presuda Višeg suda u Beogradu iz marta ove godine u delu o kazni imajući u vidu niz otežavajućih okolnosti za okrivljenog, objavljeno je na sajtu Apelaconog suda.

Žikić je osuđen, jer je od januara 2012. do februara 2013. iz kase Patrijaršije ukrao oko 19 miliona dinara, 895.000 evra, 40.000 američkih dolara i 40.000 švajcarskih franaka. Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i novčana kazna od 50.000 dinara, i naloženo da sav novac vrati u kasu Patrijaršije u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Bivši blagajnik SPC je takođe obavezan i da sudu na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 160.903 dinara, a na ime paušala iznos od 5.000 dinara, kao i da oštećenoj SPC na ime troškova punomoćnika plati iznos od 198.000 dinara.

U izreci presude navodi se da je Žikić kriv što je od 4. januara 2012. godine do 5. februara 2013. godine, u blagajničkoj kancelariji u zgradi srpske Patrijaršije u Beogradu, kao blagajnik Arhiepiskopije beogradsko – karlovačke SPC u nameri da sebi pribavi korist, prisvojio novac koji mu je bio poveren kao jedinom blagajniku i računopolagaču. Reč o 18.978.826 dinara, 895.950,20 evra, 40.000 USD i 40.000 švajcarskih franaka.

To je uradio tako, što je novac SPC čuvao u dve kese smeštene u svojoj kancelariji, neovlašćno uzimao iz kasa, iznosio i trošio za sopstvene potrebe, onemogućivši utvrđivanje manjka novca na redovnom godišnjem popisu blagajne 10. januara 2013. godine, obrazloženjem da je novac navodno odneo na ukrupljavanje.

Zbog toga nije ni vršeno brojanje novca izuzev sredstava Stambenog fonda, pa je taj manjak ustanovljen prilikom vanrednih popisa blagajne 5. i 11. februara 2013. godine. Takođe je osuđen, jer je u blagajničkoj kancelariji u zgradi srpske Patrijaršije u Beogradu, držao jedan pištolj i 25 metaka bez dozvole.

U obrazloženju presude Apelacionog suda u delu odluke o kazni navodi se da je prvostepeni sud pravilno kao olakšavajuće okolnosti cenio raniji život okrivljenog, priznanje izvršenja krivičnog dela vezanog za pištolj i delimično priznanje pronevere.

Kao otežavajuće okolnosti sud je prilikom povećanja kazne cenio to što je krivično delo izvršio prema SPC, institucije koja uživa posebno poverenje i ugled u društvu, kao i da je reč o neprofitabilnoj verskoj zajednici, čije finansiranje se zasniva pre svega na donacijama, navodi se u presudi.

Takođe, sud je cenio kao otežavajuću okolnost i upornost okrivljenog prilikom izvršenja krivičnog dela pronevere, s obzirom da je utvrđeno da je Žikić u dužem vremenskom periodu očito nekontrolisano prisvojio i trošio novac SPC, a da o tome nije sačinjavao bilo kakvu validnu evidenciju.

Kao otežavajuću okolnost sud je imao u vidu i visinu protivpravne imovinske koristi, s obzirom da je prisvojio novac u ukupnom iznosu od 1,1 miliona evra.

Taj iznos višestruko prevazilazi kako iznos njegove životne zarade kao blagajnika, tako i zarade bilo kog prosečnog građanina Republike Srbije. Pored toga do dana presuđenja okrivljeni ni u simboličnom iznosu nije pokušao da obešteti SPC.

Međutim, Apelacioni sud smatra da Viši sud nije dao adekvatan značaj otežavajućim okolnostima, tačnije pobudama i motivima zbog kojih je Žikić prisvajao novac bez bilo kakve “nužde“ i ističe da je iz tog razloga prvostepena presuda preinačena, odnosno kazna povećana.

(Tanjug)

Share this post: