Komesar nemačke vlade za ljudska prava: „Parada ponosa“ u Beogradu će biti dobra vest u medijima širom Evrope

Geni određuju seksualnu orijentaciju

Komesar nemačke vlade za ljudska prava Kristof Štreser je obraćajući se učesnicima konferencije izrazio nadu da će „Parada ponosa“ u Beogradu, zakazana za 28. septembar, biti dobra vest u medijima širom Evrope.

„Obaveza je Vlade Srbije da nametne poštovanje prava na izražavanje i organizoavanje ove parade. Mora biti jasno stavljeno na znanje svima da se nasilje nad učesnicima neće tolerisati. To bi mogao da bude i dobar signal u pregovorima sa EU“, rekao je Štreser.

On je rekao da je u „Paradi ponosa“ u Manhajmu pre nekoliko dana učestvovalo 75.000 ljudi, četvrtina gradske populacije i da je ponosan na evoluciju nemačkog društva koja je odražava u toj brojki.

„Političari i vlade moraju stalno da se podsećaju da ovde ne govorimo o pravima homoseksualaca, već o ljudskim pravima koje se moraju odnositi na sve. Države imaju obavezu da prihvate i sprovode ova prava“, rekao je predstavnik nemačke vlade.

Učesnicima konferencije obratila se i poslanica Evropskog parlamenta, pripadnica grupe Zelenih, Teri Reintke, koja je rekla da ta institucija čvrsto stoji na stanovištu da prava seksualnih manjina jesu ljudska prava i laksmus-test stanja sloboda u društvu.

„LGBT populacija zaslužuje ista prava u javnom ali i u privatnom životu, jer možemo doći do pune emancipacije samo ako LGBT zajednica ima ista prava kada je reč o porodičnim pravima. I u Evropskom parlamentu ima mnogo ljudi koji su protiv ovoga, ali na tom pitanju se mora insistirati“, rekla je Reintke.

Kako je upozorila, homofobija u Evropi postoji na tržištu rada, politici, u svim sferama društva, i mora se odlučno raditi na njenom suzbijanju, a svako napredno društvo mora da se bori protiv homofobičnih napada i govora mržnje.

To, prema njenim rečima, u konačnoj instanci treba da podrazumeva i reformu obrazovanja, a u Nemačkoj je već pokrenuta velika debata o promeni nastavnih programa kada je reč o LGBT pravima, pravima Roma i osoba sa posebnim potrebama.

„U politici se može nešto promeniti samo ako se borimo zajedno. Ljudi u Evropskom parlamentu ne mogu da promene ništa ako ne znaju da imaju jaku podršku u društvu i na ulici od strane ljudi koji su spremni da se bore za ostvarenje svojih ljudskih prava“, rekla je Reintke.

Ispred vlasti Srbije, učesnicima se obratio predsednik skupštinskog Odbora za ljudska prava Meho Omerović, predstavivši istoriju zakonodavne aktivnosti parlamenta koja je posredno ili neposredno doticala i pitanje položaja LGBT zajednice.

„Nema sumnje da ovo nije dovoljno. Postoje brojni primeri problema sa kojima se pripadnici LGBT populacije svakodnevno suočavaju, kao što su nasilje i pretnje. Tu su i stereotipi kojima se podstiče diskriminacija i nasilje prema LGBT populaciji. Moramo zato nastaviti zakonodavnu delatnost, ali pre svega primenu već donetih zakona“, rekao je Omerović.

Kako je istakao, sve institucije u Srbiji moraju da osiguraju primenu Ustava i zakona i garantuju poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

„Ne želimo da pitanje položaja LGBT populacije posmatramo samo kroz prizmu „Parade ponosa“, jer želimo da o tom pitanju govorimo kao problemu poštovanja osnovnih ljudskih prava“, kazao je Omerović.

Dvodnevnu konferenciju organizuje organizacija za lezbejska ljudska prava Labris uz podršku nekoliko nemačkih fondacija.

Joksimović sa organizacionim odborom Parade

Ministarka bez portfelja u Vladi Srbije zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je danas sa predstavnicima organizacionog odbora „Parade ponosa“ i poručila da je važno da pokažemo da smo kao društvo spremni da tolerišemo i razumemo nečiju različitost.

Ona je istakla da je, takođe, važno da se obezbedi zakonom zagarantovana prava okupljanja i izražavanja ostvaruju.

„Važno je da pokažemo s jedne strane, sposobnost na bezbedno izražavanje posebnosti i, s druge strane, da pokažemo da smo kao društvo spremni da tolerišemo i razumemo nečiju različitost“, istakla je Joksimović.

Sagovornici su se složili da je poštovanje manjinskih prava sastavni deo moderne demokratije i društva.

Predstavnici organizacionog odbora „Parade ponosa“ istakli su da imaju razumevanja za ukupnu situaciju u društvu, i da za državu postoje prioritetniji problemi za rešavanje, ali da to svakako neumanjuje potrebu za zaštitom i unapređenjem ljudskih prava.

(Tanjug)

Share this post: