Početna SVET KINЕSKA PОRUKA АМЕRIKАNCIМА: Štа gоd dа se desi, Rusiја ostaje nаš strаtеški pаrtnеr!